+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@os-brezovica.si

Interesne dejavnosti POŠ

V letošnjem šolskem letu so ponujene interesne dejavnosti zbrane v brošuri.

Prijavnico oddajte razredniku ali razredničarki.

Za vse informacije v zvezi z izvenšolskimi dejavnostmi se obrnite na izvajalce.