.
Select Page

Interesne dejavnosti POŠ

V šolskem letu 2020/2021 se bodo na podružnični šoli izvajale interesne dejavnosti navedene v tabeli.

Hkrati vas obveščamo, da lahko pride do sprememb v organizaciji in izvedbi interesnih dejavnosti, zaradi sprememb pri preventivnih ukrepih zaradi koronavirusa. O morebitnih spremembah boste obveščeni.

Klekljanje

Tonka Černilogar

 po dogovoru

14.30-15.30 

 P-407

2. – 5.r 

Orffov krožek

Klara Perme

četrtek 

7.30-8.15 

 P-406

3. – 5.r 

Ustvarjalnice

Saša Žagar

Danila Grebenc Brezočnik

sreda 

7.30-8.15 

P-412

1.- 5.r 

Vesela šola

Edita Teodora Jesih

četrtek 

13.05 – 13.50 

P-412/

P-407

4., 5.r 

Dramski krožek POŠ

Urška Bačar

petek 

7.30 – 8.15 

P-406 

5.

Planinske urice POŠ

Petra Medja

 po dogovoru – izlet

 

 

 1. – 5.r 

Šolski vrt POŠ

Alenka Pirnat

ponedeljek/po dogovoru 

 15.00-15.45

 

3. – 5.r 

Gimnastika

Mojca Žakelj

 ponedeljek

 13.55-14.40

 P-406

 1., 2. r

S pravljico v lepši dan

Vesna Pregelj

 četrtek

7.30-8.15 

P-413 

 1. – 5.r

Eko Detektivi

Goranka Žnidar Dečman

 sreda

13.00 -13.50

P-406/

P-411 

 3. – 5.r

Pletke spletke

Tina Svete

četrtek 

12.10-13.00 

P-414 

 1.r

Šah POŠ

Anton Praznik

 sreda

 7.30 – 8.15

 P-411

1. – 5.

OPZ POŠ

Teja Oblak Miklavčič

ponedeljek, sreda

7.30 – 8.15
7.30 – 8.15

P-407

1. – 5.


Zunanji izvajalci interesnih dejavnosti na POŠ Notranje Gorice

 

V letošnjem šolskem letu so ponujene interesne dejavnosti zbrane v brošuri.

Prijavnico oddajte razredniku ali razredničarki.

Za vse informacije v zvezi z izvenšolskimi dejavnostmi se obrnite na izvajalce.

 

Dostopnost