+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@os-brezovica.si

Simbioza

Simbioza povezuje starejše in  mlade po vsej Sloveniji v vseslovenski akciji računalniškega in internetnega opismenjevanja. Akcija Simbioza je razvila model računalniških delavnic za starejše, kjer se le-ti učijo od mladih, spoznajo osnove uporabe računalnika. Delavnice so brezplačne in temeljijo na medgeneracijskem sodelovanju in prenosu znanja z mladih na starejše. Na naši šoli v projektu sodelujemo že četrto leto. Veseli smo, da se starejši vračajo, obnavljajo svoje znanje in ga nadgrajujejo.

Srečevali smo se enkrat  mesečno po dve uri. Ker se poznamo že nekaj let, smo vsebine sproti določali po potrebah, ki jih starejši imajo. Letos smo imeli poudarek na oblačnih storitvah, spletnih aplikacijah in elektronski pošti.

Vodja projekta Ana Novak Velkavrh