+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@os-brezovica.si

Strokovni delavci

STROKOVNI DELAVCI

IME IN PRIIMEK DELOVNA NALOGA
Ana Aškerc DSP
Alenka Doria Peternel FIZ, MAT
Alenka Kavčič Učiteljica RS
Alenka Kos ŠPO
Ana Krušič MAT
Ana Novak Velkavrh OPB
Ana Senegačnik Kurnik DSP
Ana Senegačnik Kurnik DSP
Andreja Dobnikar SLJ
Andreja Mudronja Vzgojiteljica RS
Angelca Mohorič Učiteljica RS
Barbara Cajnar TJA, NI
Barbara Cerkovnik OPB
Barbara Kavčnik Rogelj MAT
Barbara Muhič GEO, DKE, OPB
Barbara Žaler Černe DSP
Barbka Klenovšek DSP
Barbka Klenovšek DSP
Blaž Zazvonil ŠPO
Bojana Svete Učiteljica RS
Darja Jakomin SLJ
Ellen Šerjak OPB
Erika Potrebuješ OPB, laborant
Gabrijela Marinko pomočnica ŠPO
Goranka Žnidar Dečman Učiteljica RS
Gregor Dovč OPB
Irena Božič DSP
Irena Kosanc Učiteljica RS
Iztok Kšela ŠPO
Jerneja Mihelčič Svetovalna delavka, DSP
Karmen Penko Učiteljica RS
Klaudija Pahor NI, vzgojiteljica RS, OPB
Lucija Mesarič Vzgojiteljica RS
Maja Cvetan DSP
Maja Hladnik RAČ
Maja Novljan Svetovalna delavka
Majda Černigoj Učiteljica RS
Marija Bregar MAT
Marija Lavrič GEO
Marija Modic Učiteljica RS
Marija Premrl KEM, NAR
Marjana Hvalec TJA
Marjeta Cvetko NAR, GOS
Marjeta Leskovec Učiteljica RS
Mateja Šebenik NAR, GOS, OPB
Mateja Veber OPB
Matevž Kraševec Učitelj RS
Melita Sodnik ZGO, OPB
Miha Skopec Učitelj RS
Mihaela Pristavec Košuta LUM
Milena Černigoj OPB
Mojca Pišljar Vzgojiteljica RS
Nada Jurčič OPB
Nadja Vulić DSP
Nadja Vulić DSP
Nan Lapanja TJA
Nataša Intihar Klančar TJA
Nika Bošnjak DSP
Pavla Suhadolnik TIT
Peter Žun DSP
Polona Jerkič Učiteljica RS
Polona Raušl Knjižničarka
Renata Brajer ŠPO
Sabina Kuntarič Učiteljica RS
Saša Žagar Učiteljica RS
Simona Susman ZGO
Simona Žagar Cvitić LUM, TIT
Stojan Možina MAT
Suzana Mikelj DSP
Suzana Mikelj DSP
Špela Čekada Zorn SLJ, ZGO
Špela Delux Učiteljica RS
Tatjana Šušteršič BIO, GOS
Teodora Edita Jesih Učiteljica RS
Tina Račnik TJA (RS)
Urša Krvina SLJ
Valentina Ugovšek GUM
Vaniya Manevski Učiteljica RS
Vlado Klinčarovski OPB
Žiga Drvarič DSP


Podružnična šola Notranje Gorice

IME IN PRIIMEK DELOVNA NALOGA
Alenka Pirnat  Učiteljica RS
Ana Sternen  Svetovalna delavka, DSP
Danila Grebenc Brezočnik  Učiteljica RS
Diana Drobnič  Učiteljica RS
Erika Burger  Učiteljica RS
Irena Sbil  Učiteljica RS
Klara Perme  Učiteljica RS
Ksenija Kuhar Čakš  Učiteljica RS
Majda Lugarič  Učiteljica RS
Nuša Turk  Učiteljica RS
Petra Medja  Učiteljica RS
Tina Svete  Učiteljica RS
Urška Bačar  Učiteljica RS