+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@os-brezovica.si

Učitelji/osebje

Na šoli je skupaj zaposlenih 114 delavcev; pedagoških delavcev je 85, tehnično-administrativnih pa 30.

  Naziv Ime in priimek Delovne naloge
1. ravnateljica Meta Trček  
2. pomočnica ravnateljice Gabrijela Marinko ŠPO, računalnikar
3. pomočnica ravnateljice Barbara Benčina TJA
4. vodja podružnice Danila Grebenc Brezočnik
5. druga učiteljica v 1. razredu Lucija Mesarič
6. učiteljica RS Alenka Kavčič
7. druga učiteljica v 1. razredu Mateja Veber
8. učiteljica RS Marjeta Leskovec
9. druga učiteljica v 1. razredu Andreja Mudronja
10. druga učiteljica v 1. razredu, učiteljica PS Klaudija Pahor
11. učiteljica RS Klara Perme
12. druga učiteljica v razredu Mojca Pišljar
13. učiteljica RS Petra Medja
14.  učiteljica RS Angelca Mohorič
15. učiteljica RS Polona Jerkič
16. učiteljica RS Karmen Penko
17. učiteljica RS Irena Kosanc
18. učiteljica RS Sabina Kuntarič
19. učiteljica RS Urška Bačar
20. učiteljica RS Teja Oblak Miklavčič
21. učiteljica RS Teodora Edita Jesih
22. učiteljica RS Majda Lugarič
23. učiteljica RS Goranka Žnidar Dečman
24. učiteljica RS Saša Žagar
25. učiteljica RS Majda Černigoj
26. učiteljica RS Bojana Svete
27. učitelj RS Matevž Kraševec
28. učiteljica RS Marija Modic
29. učiteljica RS Erika Burger
30. učiteljica RS Vaniya Manevski
31. učitelj RS Miha Skopec  
32. učiteljica RS Tina Račnik
33. učiteljica RS Špela Delux
34. učiteljica OPB Ellen Šerjak
35. učiteljica OPB Barbara Cerkovnik  
36. učiteljica OPB Irena Sbil  
37. učiteljica OPB Barbara Muhič  
38. učiteljica OPB Urša Krvina
39. učiteljica OPB Maša Hrvačanin
40. učiteljica OPB Milena Černigoj
41. učitelj OPB Vlado Klinčarovski
42. učiteljica OPB Katja Polanc
43. učiteljica OPB Melita Sodnik
44. učiteljica OPB POŠ Tina Svete
45. učiteljica OPB POŠ Alenka Pirnat
46. učiteljica OPB POŠ Ksenija Kuhar Čakš
47. učiteljica Mateja Šebenik
48. učitelj Gregor Dovč
učiteljica Erika Potrebuješ
48. učiteljica PS Renata Brajer ŠPO, izvedba kolesarskega izpita
49. učitelj PS Blaž Zazvonil ŠPO, OPB
50. učiteljica PS Alenka Kos ŠPO
51. učitelj PS Stojan Možina MAT
52. učitelj PS Iztok Kšela ŠPO
53. učiteljica PS Barbara Kavčnik Rogelj MAT
54. učiteljica PS Darja Jakomin SLJ
55. učiteljica PS Špela Čekada Zorn SLJ, ZGO, DKE
56. učiteljica PS Andreja Dobnikar SLJ
57. učiteljica PS, knjižničarka MAŠ in POŠ Zdenka Ivančič SLJ, knjižničarka
58. knjižničarka MAŠ, učiteljica PS Polonca Raušl TVT, knjižničarka
59. učitelj PS Nan Lapanja TJA
60. učiteljica PS Barbara Cajnar NI,TJA
61. učiteljica PS Marjana Hvalec TJA
62. učiteljica PS Nataša Intihar Klančar TJA
63. učiteljica PS Marija Bregar MAT
64. učiteljica PS Ana Krušič MAT
65. učiteljica PS Alenka Doria Peternel FIZ, MAT
66. učiteljica PS Marija Premrl KEM, NAR, JV
67. učiteljica PS Tatjana Šušteršič BIO, GOS, OPB
68. učiteljica PS Marjeta Cvetko NAR, GOS
69. učiteljica PS Simona Susman ZGO, DKE
70. učiteljica PS Marija Lavrič GEO
71. učiteljica PS Simona Žagar Cvitič LUM, TIT
72. učiteljica PS Pavla Suhadolnik TIT
73. učiteljica PS Mihaela Pristavec Košuta LUM, OPB
74. učiteljica PS Valentina Ugovšek
GUM, OPZ, MPZ
75. računalničarka Špela Klančar
računalničarka
76. učiteljica PS Teja Kavčič Manfreda ŠP
77. svetovalna delavka Ana Sternen svetovalno delo, DSP POŠ
78. psihologinja Mateja Juranovič svetovalno delo, DSP
79. psihologinja Lidija Pečjak Zgonc svetovalno delo, DSP
80. specialni in rehabilitacijski pedagog Ana Senegačnik Kurnik DSP, JV
81. pedagoginja Barbka Klenovšek DSP, JV, OPB
82. socialna pedagoginja Irena Božič DSP, JV
83. socialna pedagoginja Mojca Vrhunc DSP
84. specialni in rehabilitacijski pedagog Nadja Vulić DSP
pedagog Žiga Drvarič DSP
psiholog Suzana Mikelj
svetovalna delavka Maja Novljan
85. vodja šolske prehrane Irena Kambič  
86. spremljevalka gibalno ovirane učenke Barbara Žaler Černe  
spremljevalec Peter Žun
87. poslovna sekretarka Jana Lukan  
88. knjigovodkinja Tanja Gredelj  
89. administratorka Barbara Sojer  
90. računovodkinja Vesna Petrač  
91. vodja šolske kuhinje, kuharica Janja Tomc  
92. kuhinjska pomočnica Martina Jesenovec  
93. kuharica Andreja Berlec  
94. kuhinjska pomočnica Simona Miklošič  
95. kuhinjska pomočnica Antonija Novak  
96. kuhinjska pomočnica Fani Artač  
97. kuharica Janja Brčan  
98. kuharica POŠ Tanja Krnc  
99. kuharica POŠ Slavica Hrka  
100. hišnik Bojan Raušl  
101. hišnik Janez Kršinar  
102. čistilka Jelica Trček  
103. čistilka Darinka Artač  
104. čistilka Vesna Maček  
105. čistilka POŠ Martina Koritnik  
106. čistilka Jožica Smole/Andreja Kogovšek  
107. čistilka Bernarda Jamnik  
108. čistilka Valerija Plahanc  
109. čistilka Emina Libić  
 
 
       
  Zunanje sodelavke
  logopedinja Zdenka Vončina DSP – zunanja sodelavka, Zavod za gluhe in naglušne
  tiflopedagoginja Sara Češarek DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino
  tiflopedagoginja Anja Bečaver DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino

Razredniki in sorazredniki v šolskem letu 2017/2018

razred razrednik sorazrednik
1.a Špela Delux Mojca Pišljar
1.b Alenka Kavčič Lucija Mesarič
1.c Marjeta Leskovec Klaudija Pahor, Andreja Mudronja
1.g Petra Medja
Danila Grebenc Brezočnik
2.a Sabina Kuntarič Mateja Šebenik
2.b Angelca Mohorič Maša Hrvačanin
2.c Karmen Penko Mateja Veber
2.g Urška Bačar
Tina Svete
2.h Klara Perme
Ksenija Kuhar Čakš
3.a Teodora Edita Jesih Vlado Klinčarovski
3.b Goranka Žnidar Dečman Tina Račnik
3.c Irena Kosanc Barbara Muhič
3.d Polona Jerkič Milena Černigoj
3.g Majda Lugarič Alenka Pirnat/Nuša Turk
4.a Saša Žagar Erika Potrebuješ
4.b Majda Černigoj Gregor Dovč
4.c Bojana Svete Ana Senegačnik Kurnik
4.d Matevž Kraševec Suzana Mikelj
4.g Teja Oblak Miklavčič Irena Sbil
5.a Vaniya Manevski Barbara Cerkovnik
5.b Miha Skopec Renata Brajer
5.c Erika Burger
Ana Sternen
5.d Marija Modic Ellen Šerjak
6.a Nan Lapanja Ana Krušič
6.b Marjeta Cvetko Ana Novak Velkavrh
6.c Urša Krvina Marjana Hvalec
6.d Barbara Kavčnik Rogelj Melita Sodnik
7.a Andreja Dobnikar Stojan Možina
7.b Nataša Intihar Klančar Irena Božič
7.c Marija Lavrič Blaž Zazvonil
7.d Barbara Cajnar Zdenka Ivančič
8.a Doria Peternel Alenka Nadja Vulić
8.b Jakomin Darja Polona Raušl
8.c Pristavec Košuta Mihaela Simona Susman
9.a Čekada Zorn Špela Barbka Klenovšek
9.b Bregar Marija Alenka Kos
9.c Premrl Marija Valentina Ugovšek
9.d Simona Žagar Cvitić Tatjana Šušteršič