+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@os-brezovica.si

Učitelji/osebje

Na šoli je skupaj zaposlenih 114 delavcev; pedagoških delavcev je 85, tehnično-administrativnih pa 30.

Naziv Ime in priimek Delovne naloge Elektronski naslovi
1 ravnateljica Meta Trček meta.trcek(at)os-brezovica.si
2 pomočnica ravnateljice Gabrijela Marinko ŠPO, računalnikar gabrijela.marinko(at)os-brezovica.si
3 pomočnica ravnateljice Barbara Benčina TJA barbara.bencina(at)os-brezovica.si
4 vodja podružnice Danila Grebenc Brezočnik danila.grebenc-brezocnik(at)os-brezovica.si
5 svetovalna delavka za RS Maja Novljan maja.novljan(at)os-brezovica.si
6 svetovalna delavka na PS Lidija Pečjak Zgonc svetovalno delo, DSP lidija.pecjak(at)os-brezovica.si
7 svetovalna delavka na POŠ Ana Sternen svetovalno delo, DSP POŠ ana.sternen(at)os-brezovica.si
8 druga učiteljica v 1. razredu Lucija Mesarič lucija.mesaric(at)os-brezovica.si
9 učiteljica RS Alenka Kavčič alenka.kavcic(at)os-brezovica.si
10 druga učiteljica v 1. razredu Mateja Veber  mateja.veber2(at)os-brezovica.si
11 učiteljica RS Marjeta Leskovec  marjeta.leskovec(at)os-brezovica.si
12 druga učiteljica v 1. razredu Andreja Mudronja andreja.mudronja(at)os-brezovica.si
13 druga učiteljica v 1. razredu, učiteljica PS Klaudija Pahor klaudija.pahor(at)os-brezovica.si
14 učiteljica RS Klara Perme klara.perme(at)os-brezovica.si
15 druga učiteljica v razredu Mojca Pišljar mojca.pisljar(at)os-brezovica.si
16 učiteljica RS Petra Medja petra.medja(at)os-brezovica.si
17  učiteljica RS Angelca Mohorič geli.mohoric(at)os-brezovica.si
18 učiteljica RS Polona Jerkič polona.jerkic(at)os-brezovica.si
19 učiteljica RS Karmen Penko karmen.penko(at)os-brezovica.si
20 učiteljica RS Irena Kosanc irena.kosanc(at)os-brezovica.si
21 učiteljica RS Sabina Kuntarič sabina.kuntaric(at)os-brezovica.si
22 učiteljica RS Urška Bačar urska.bacar(at)os-brezovica.si
23 učiteljica RS Teja Oblak Miklavčič teja.oblak-miklavcic(at)os-brezovica.si
24 učiteljica RS Teodora Edita Jesih edita-teodora.jesih(at)os-brezovica.si
25 učiteljica RS Majda Lugarič majda.lugaric(at)os-brezovica.si
26 učiteljica RS Goranka Žnidar Dečman goranka.znidar(at)os-brezovica.si
27 učiteljica RS Saša Žagar sasa.zagar(at)os-brezovica.si
28 učiteljica RS Majda Černigoj majda.cernigoj(at)os-brezovica.si
29 učiteljica RS Bojana Svete bojana.svete(at)os-brezovica.si
30 učitelj RS Matevž Kraševec matevz.krasevec(at)os-brezovica.si
31 učiteljica RS Marija Modic marija.modic(at)os-brezovica.si
32 učiteljica RS Erika Burger erika.burger(at)os-brezovica.si
33 učiteljica RS Vaniya Manevski vaniya.manevski(at)os-brezovica.si
34 učitelj RS Miha Skopec miha.skopec(at)os-brezovica.si
35 učiteljica RS Tina Račnik tina.racnik(at)os-brezovica.si
36 učiteljica RS Špela Delux spela.delux(at)guest.arnes.si
37 učiteljica OPB Ellen Šerjak ellen.serjak(at)os-brezovica.si
38 učiteljica OPB Barbara Cerkovnik barbara.cerkovnik(at)os-brezovica.si
39 učiteljica OPB Irena Sbil irena.sbil(at)os-brezovica.si
40 učiteljica OPB Barbara Muhič barbara.muhic(at)os-brezovica.si
41 učiteljica OPB Urša Krvina urska.krvina(at)os-brezovica.si
42 učiteljica OPB Maša Hrvačanin masa.hrvacanin(at)os-brezovica.si
43 učiteljica OPB Milena Černigoj milena.cernigoj(at)os-brezovica.si
44 učitelj OPB Vlado Klinčarovski vlado.klincarovski(at)os-brezovica.si
45 učiteljica OPB Katja Polanc katja.polanc(at)os-brezovica.si
46 učiteljica OPB Melita Sodnik melita.sodnik(at)os-brezovica.si
47 učiteljica OPB POŠ Tina Svete tina.svete(at)os-brezovica.si
48 učiteljica OPB POŠ Alenka Pirnat alenka.pirnat(at)os-brezovica.si
49 učiteljica OPB POŠ Ksenija Kuhar Čakš ksenija.kuhar-caks(at)os-brezovica.si
50 učiteljica Mateja Šebenik mateja.sebenik(at)os-brezovica.si
51 učitelj Gregor Dovč gregor.dovc(at)os-brezovica.si
52 učiteljica Erika Potrebuješ erika.potrebujes(at)os-brezovica.si
53 učiteljica PS Renata Brajer ŠPO, izvedba kolesarskega izpita renata.brajer(at)os-brezovica.si
54 učitelj PS Blaž Zazvonil ŠPO, OPB blaz.zazvonil(at)os-brezovica.si
55 učiteljica PS Alenka Kos ŠPO alenka.kos(at)os-brezovica.si
56 učitelj PS Stojan Možina MAT stojan.mozina(at)os-brezovica.si
57 učitelj PS Iztok Kšela ŠPO iztok.ksela(at)os-brezovica.si
58 učiteljica PS Barbara Kavčnik Rogelj MAT barbara.kavcnik-rogelj(at)os-brezovica.si
59 učiteljica PS Darja Jakomin SLJ darja.jakomin(at)os-brezovica.si
60 učiteljica PS Špela Čekada Zorn SLJ, ZGO, DKE spela.cekada-zorn(at)os-brezovica.si
61 učiteljica PS Andreja Dobnikar SLJ andreja.dobnikar(at)os-brezovica.si
62 učiteljica PS, knjižničarka MAŠ in POŠ Zdenka Ivančič SLJ, knjižničarka zdenka.ivancic(at)os-brezovica.si
63 knjižničarka MAŠ, učiteljica PS Polonca Raušl TVT, knjižničarka polonca.rausl(at)os-brezovica.si
64 učitelj PS Nan Lapanja TJA nan.lapanja(at)os-brezovica.si
65 učiteljica PS Barbara Cajnar NI,TJA barbara.cajnar(at)os-brezovica.si
66 učiteljica PS Marjana Hvalec TJA marjana.hvalec(at)os-brezovica.si
67 učiteljica PS Nataša Intihar Klančar TJA natasa.intihar-klancar(at)os-brezovica.si
68 učiteljica PS Marija Bregar MAT marija.bregar(at)os-brezovica.si
69 učiteljica PS Ana Krušič MAT ana.krusic(at)os-brezovica.si
70 učiteljica PS Alenka Doria Peternel FIZ, MAT alenka.doria-peternel(at)os-brezovica.si
71 učiteljica PS Marija Premrl KEM, NAR, JV marija.premrl(at)os-brezovica.si
72 učiteljica PS Tatjana Šušteršič BIO, GOS, OPB tatjana.sustersic(at)os-brezovica.si
73 učiteljica PS Marjeta Cvetko NAR, GOS marjeta.cvetko(at)os-brezovica.si
74 učiteljica PS Simona Susman ZGO, DKE simona.susman(at)os-brezovica.si
75 učiteljica PS Marija Lavrič GEO marija.lavric(at)os-brezovica.si
76 učiteljica PS Simona Žagar Cvitič LUM, TIT simona.zagar-cvitic(at)os-brezovica.si
77 učiteljica PS Pavla Suhadolnik TIT pavla.suhadolnik(at)os-brezovica.si
78 učiteljica PS Mihaela Pristavec Košuta LUM, OPB mihaela.pristavec(at)os-brezovica.si
79 učiteljica PS Valentina Ugovšek GUM, OPZ, MPZ valentina.ugovsek(at)os-brezovica.si
80 računalničarka Špela Klančar računalničarka spela.klancar(at)os-brezovica.si
81 učiteljica PS Teja Kavčič Manfreda ŠP teja.kavcic-manfreda(at)os-brezovica.si
82 psihologinja Mateja Juranovič svetovalno delo, DSP mateja.juranovic(at)os-brezovica.si
83 specialni in rehabilitacijski pedagog Ana Senegačnik Kurnik DSP, JV ana.senegacnik-kurnik(at)os-brezovica.si
84 pedagoginja Barbka Klenovšek DSP, JV, OPB barbka.klenovsek(at)os-brezovica.si
85 socialna pedagoginja Irena Božič DSP, JV irena.bozic1(at)os-brezovica.si
86 socialna pedagoginja Mojca Vrhunc DSP mojca.vrhunc(at)os-brezovica.si
87 specialni in rehabilitacijski pedagog Nadja Vulić DSP nadja.vulic(at)os-brezovica.si
88 pedagog Žiga Drvarič DSP ziga.drvaric(at)os-brezovica.si
89 psiholog Suzana Mikelj suzana.mikelj(at)os-brezovica.si
90 vodja šolske prehrane Irena Kambič prehrana(at)os-brezovica.si
91 spremljevalka gibalno ovirane učenke Barbara Žaler Černe barbara.zaler-cerne(at)os-brezovica.si
92 spremljevalec Peter Žun peter.zun(at)os-brezovica.si
93 poslovna sekretarka Jana Lukan info(at)os-brezovica.si
94 knjigovodkinja Tanja Gredelj tanja.gredelj(at)os-brezovica.si
95 administratorka Barbara Sojer barbara.sojer(at)os-brezovica.si
96 računovodkinja Vesna Petrač
97 vodja šolske kuhinje, kuharica Janja Tomc
98 kuhinjska pomočnica Martina Jesenovec
99 kuharica Andreja Berlec
100 kuhinjska pomočnica Simona Miklošič
101 kuhinjska pomočnica Antonija Novak
102 kuhinjska pomočnica Fani Artač
103 kuharica Janja Brčan
104 kuharica POŠ Tanja Krnc
105 kuharica POŠ Slavica Hrka
106 hišnik Bojan Raušl
107 hišnik Janez Kršinar
108 čistilka Jelica Trček
109 čistilka Darinka Artač
110 čistilka Vesna Maček
111 čistilka POŠ Martina Koritnik
112 čistilka Jožica Smole/Andreja Kogovšek
113 čistilka Bernarda Jamnik
114 čistilka Valerija Plahanc
115 čistilka Emina Libić
Zunanje sodelavke
logopedinja Zdenka Vončina DSP – zunanja sodelavka, Zavod za gluhe in naglušne
tiflopedagoginja Sara Češarek DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino
tiflopedagoginja Anja Bečaver DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino

Razredniki in sorazredniki v šolskem letu 2017/2018

razred razrednik sorazrednik
1.a Špela Delux Mojca Pišljar
1.b Alenka Kavčič Lucija Mesarič
1.c Marjeta Leskovec Klaudija Pahor, Andreja Mudronja
1.g Petra Medja
Danila Grebenc Brezočnik
2.a Sabina Kuntarič Mateja Šebenik
2.b Angelca Mohorič Maša Hrvačanin
2.c Karmen Penko Mateja Veber
2.g Urška Bačar
Tina Svete
2.h Klara Perme
Ksenija Kuhar Čakš
3.a Teodora Edita Jesih Vlado Klinčarovski
3.b Goranka Žnidar Dečman Tina Račnik
3.c Irena Kosanc Barbara Muhič
3.d Polona Jerkič Milena Černigoj
3.g Majda Lugarič Alenka Pirnat/Nuša Turk
4.a Saša Žagar Erika Potrebuješ
4.b Majda Černigoj Gregor Dovč
4.c Bojana Svete Ana Senegačnik Kurnik
4.d Matevž Kraševec Suzana Mikelj
4.g Teja Oblak Miklavčič Irena Sbil
5.a Vaniya Manevski Barbara Cerkovnik
5.b Miha Skopec Renata Brajer
5.c Erika Burger
Ana Sternen
5.d Marija Modic Ellen Šerjak
6.a Nan Lapanja Ana Krušič
6.b Marjeta Cvetko Ana Novak Velkavrh
6.c Urša Krvina Marjana Hvalec
6.d Barbara Kavčnik Rogelj Melita Sodnik
7.a Andreja Dobnikar Stojan Možina
7.b Nataša Intihar Klančar Irena Božič
7.c Marija Lavrič Blaž Zazvonil
7.d Barbara Cajnar Zdenka Ivančič
8.a Doria Peternel Alenka Nadja Vulić
8.b Jakomin Darja Polona Raušl
8.c Pristavec Košuta Mihaela Simona Susman
9.a Čekada Zorn Špela Barbka Klenovšek
9.b Bregar Marija Alenka Kos
9.c Premrl Marija Valentina Ugovšek
9.d Simona Žagar Cvitić Tatjana Šušteršič