.
Select Page

Vpis v 1. razred

INFORMACIJE O VPISU V 1. RAZRED

Vpis poteka v mesecu februarju in je obvezen za otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo pričeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let.

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo, v zasebno osnovno šolo s koncesijo ali pa za svojega otroka organizirati šolanje na domu. V tem primeru mora biti otrok vpisan v eno izmed osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju.

Otroka vpišemo v šolo v šolskem okolišu, kjer ima otrok prijavljeno stalno ali začasno prebivališče (matična šola).

 

PREPIS NA ŠOLO IZVEN ŠOLSKEGA OKOLIŠA – postopek

Starši lahko vpišejo otroka tudi na javno šolo izven šolskega okoliša. V tem primeru je potrebno vpisati otroka  na matični šoli.

Po vpisu je potrebno na izbrano šolo v roku 14 dni oddati prošnjo za prepis otroka. Prepis drugo javno šolo je možen, če matična šola s tem soglaša in ima izbrana šola možnost za vpis otroka iz drugega šolskega okolja. Po opravljenem postopku usklajevanja med šolami, starši prejmete odločbo o prepisu otroka.

 

ODLOG VPISA IN UGOTAVLJANJE PRIPRAVLJENOSTI NA ŠOLO -postopek

Odlog šolanja za otroka lahko  predlagajo starši, zdravnik ali otrokov vzgojitelj.

Otroka je potrebno vpisati v matično šolo in ob vpisu na obrazcu napišete namero  za odlog šolanja z razlogi. O vaših pomislekih glede odloga šolanja se lahko posvetujete tudi z otrokovo vzgojiteljico v vrtcu.

V nadaljevanju postopka je obvezno ugotavljanje pripravljenosti otroka na šolo (testiranje otroka s testom šolskih novincev ali mnenje zunanje institucije, če je otrok že kje obravnavan, sistematski pregled, mnenje vzgojitelja).

Šolanja je mogoče odložiti za eno leto. Odločbo izda šola glede na mnenje komisije za ugotavljanje pripravljenosti otroka na šolo, v kateri so šolski zdravnik, svetovalni delavec in vzgojitelj. Komisija izda mnenje glede na zbrane informacije.

Otroka, ki ima odloženo šolanje, v naslednjem letu ni potrebno ponovno vpisati, saj je že vpisan.

 

ZDRAVNIŠKI PREGLED

Opravi ga šolska zdravnica (ZD Ljubljana Vič, Nataša Fišer Marinič), ne glede na to, kdo je otrokov izbrani zdravnik.

Vse sistematske preglede in cepljenja v času šolanja opravi šolski zdravnik.

Izbranega osebnega zdravnika lahko otrok obdrži ali pa se odločite, da šolsko zdravnico izberete tudi za otrokovega izbranega zdravnika.

 

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Starši imajo pravico vpisati otroka s posebnimi potrebami v osnovno šolo v šolskem okolišu, v kolikor ta šola izpolnjuje pogoje za njegovo šolanje. Ob vpisu opozorite svetovalnega delavca opozorite, če je otrok imel dodatno strokovno pomoč imel že v predšolskem obdobju in o potrebi po nadaljevanju izvajanja pomoči v šoli.

 

PRILOGA: PROŠNJA ZA VPIS V 1. RAZRED

 

V koliko bi želeli dobiti dodatne informacije ali bi se želeli o vpisu otroka posvetovati, se lahko obrnete na svetovalno delavko Majo Novljan po telefonu 01 29 27 229 ali po e-pošti maja.novljan@os-brezovica.si

 

Dostopnost