+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@os-brezovica.si

VPIS V SREDNJO ŠOLO

NOVE INFORMACIJE

 

JAVNI RAZPIS ZA ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Bodoči dijaki! 26.6.2020 je bil objavljen razpis za Zoisove štipendije. Na povezavi vas čakajo natančna navodila glede prijave, prav tako pa lahko pogledate, kateri pogoji so potrebni ob prijavi (natančne usmeritve glede posebnih dosežkov). Rok je 7.9.2020. Če boste imeli kakšno vprašanje, pa sem vam na voljo na lidija.pecjak.zgonc@os-brezovica.si.

 

 

ŠTIPENDIJE ZA LETO 2020/2021

Za vse devetošolce in bodoči dijake! Kot smo se dogovorili že na našem zadnjem srečanju v šoli, vam pošiljam nekaj smernic o štipendijah. Na priloženem naslovu torej najdete vse potrebne informacije o štipendijah – roki za prijavo, pogoji za pridobitev ipd. Ob kakršnih koli nejasnostih se lahko obrnete name na naslovu lidija.pecjak.zgonc@os-brezovica.si. Srečno!

 

 

 

 

Sklep o merilih v primeru omejitve vpisa

 

 

Kam so se letos prijavili naši devetošolci

 

Nov rok za prijavo za vpis v srednješolske programe in dijaške domove je 11. maj 2020. Do tega datuma morajo vsi kandidati, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v srednji šoli oziroma bivati v dijaškem domu, oddati prijavnico, med njimi tudi tisti, ki se šolajo na domu, in tudi tisti kandidati, ki še niso opravljali preizkusov nadarjenosti na srednjih šolah, ki izvajajo izobraževalne programe, za katere je kot posebni vpisni pogoj treba uspešno opraviti tudi preizkus nadarjenosti.

Vsak kandidat odda samo eno prijavnico za vpis, razen kandidati, ki se želijo vzporedno izobraževati na programih Umetniške gimnazije, za katere so razpisana mesta za vzporedno izobraževanje. Ti oddajo prijavnico za vsak izobraževalni program posebej.

Kandidatom za vpis v srednje šole je prijavnica na voljo na spletni strani e-uprave, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 (za vpis v srednje šole) in https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523 (za vpis v dijaške domove). Kandidati naj prijavnico natisnejo, jo izpolnijo, podpišejo (kandidat in starš) in jo pošljejo na izbrano srednjo šolo oziroma izbrani dijaški dom. Prijavnico lahko pošljejo priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico), ali skenirano (fotografirano) na elektronski naslov izbrane srednje šole oziroma izbranega dijaškega doma. Če bodo kandidati pošiljali prijavnico po elektronski pošti, svetujemo, da prijavnico v vednost pošljejo tudi na elektronski naslov svetovalnih delavcev srednje šole, prijavnico za vpis v dijaške domove pa v vednost na elektronski naslov za vpis v dijaškem domu.

Na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben podpis in žig ravnateljice oziroma ravnatelja osnovne šole.

Tistim kandidatom, ki so že oddali prijavnico za vpis v srednje šole oziroma dijaške domove, nove prijavnice ni treba več pošiljati, saj so do sedaj prispele prijavnice veljavne in upoštevane.

V rokovniku je predvideno, da bodo srednje šole izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od 1. junija do 6. junija 2020, odvisno od razporeda šol, o natančnih razporeditvah bodo kandidati obveščeni s strani srednjih šol. Kandidate bodo šole obvestile o uspehu na preizkusih najkasneje do 10. junija 2020. Če kandidat ne bo opravil preizkusa nadarjenosti, bo imel še dovolj časa, da svojo prijavo za vpis, ki jo je oddal  do 11. maja 2020, prenese na drugo izbrano šolo. Rok za prenos prijave je do 16. junija 2020, do takrat lahko vsak kandidat svojo prijavo prenese iz kakršnihkoli razlogov. Do tega datuma bo potekal tudi prenos prijave za vpis v dijaški dom.

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol, kandidatom svetujemo, da v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer bodo imeli prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, ki ureja vpis, posredujejo skenirano / fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo. Da ne bi po nepotrebnem preveč obremenjevali svetovalnih delavcev srednjih šol, prosimo, da kandidati dobro premislijo, kam bi želeli prenesti prijavnico, zato da ne bi prihajalo do večkratnih prenosov prijav enega kandidata.

 

Kot izhaja iz rokovnika, bodo kandidati za vpis v srednje šole oziroma dijaške domove v primeru, da bi se prijavili v izobraževalni program, kjer bo predvidena omejitev vpisa, o tem obveščeni 26. junija 2020 popoldan, ko bo na spletnih straneh ministrstva objavljen seznam srednjih šol, ki bodo vpis omejile.

Vpis v srednje šole bo potekal v tednu od 30. junija 2020 do 6. julija 2020, odvisno od razporeda šol, o natančni razporeditvi bodo kandidati seznanjeni s strani šole.

Spodnje meje točk prvega kroga izbirnega postopka bodo na spletni strani ministrstva objavljene predvidoma 6. julija 2020 popoldan.

Tisti kandidati, ki bodo prijavljeni na izobraževalni program, kjer bo omejitev vpisa in ne bodo sprejeti v prvem krogu izbirnega postopka, bodo prijavnico za drugi krog izbirnega postopka oddali na šoli, kjer so oddali že prvotno prijavnico, in sicer do 9. julija 2020 do 13. ure. Vse podrobnosti o tem, tudi prijavnico za drugi krog, bodo kandidati dobili na srednji šoli, prijavnica za drugi krog pa bo objavljena tudi na spletni strani ministrstva. Kandidati bodo o rezultatih drugega kroga izbirnega postopka seznanjeni 14. julija 2020.

 

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

Vsi učenci in starši učencev 9. razreda ste na e-poštne naslove prejeli bistvene informacije in navodila za izpolnjevanje prijavnice za vpis v srednje šole. Svetovalna služba OŠ Brezovica pri  Ljubljani

 

Na spletni strani SREDNJE ŠOLE ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA https://oblikovna.si/novice/  je objavljena nova informacijo o datumu preizkusa likovne nadarjenosti.

 

PRETEKLE OBJAVE

 

  • Prijavo za vpis v srednje šole je potrebno oddati do 11. majaPrenos že oddanih prijav bo možen do 16. junijaVpis v srednje šole bo potekal od 30. junija do 6. julija. Izpiti nadarjenosti za vpis v tiste srednje šole, kjer je to potrebno, se bodo izpeljali v začetku junija. Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

O nadaljnjem postopanju boste z naše strani obveščeni takoj, ko prejmemo uradne informacije in navodila s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Svetovalna služba OŠ Brezovica pri  Ljubljani

 

  • Obveščamo vas, da zaradi preventivnih razlogov odpovedujemo načrtovana termina preizkusa likovne nadarjenosti. O novem terminu vas bomo obvestili preko spletne strani.

 

  • Vse kandidate, ki se prijavljajo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2020/2021 obveščamo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, v katere se želijo prijaviti devetošolci, ali razgovorov z devetošolci, ki se prijavljajo za vpis v športne oddelke Gimnazije, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Prav tako bo prvotno postavljen rok za prijavo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto (to je 2. 4. 2020) prestavljen in bo sporočen naknadno, ko se bodo učenci vrnili v šolske klopi. Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport