.
Select Page

ŠOLSKA PREHRANA V ŠOLSKEM LETU 2023/2024 – Cena malice v šolskem letu 2023/2024

Spoštovani starši!
Zakon o šolski prehrani določa, da ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. V novem šolskem letu bo cena dopoldanske malice znašala 1,10 € dnevno na učenca.

Zakon tudi določa, da bo od 1. septembra 2023 subvencija kosila v višini cene kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljenju pravic iz javnih sredstev.

Od 1. septembra 2024 pa bo subvencija kosila v višini 50 % cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.

Irena Kambič                                                                                                                                          Meta Trček
organizator šolske prehrane                                                                                                                   ravnateljica
 
Vanja Felicijan
knjigovodja
 

(Skupno 526 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost