.
Select Page

Neobvezni izbirni predmeti

 

V skladu z 20a. členom ZOsn  (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26.7.2013) šola učencem ponudi neobvezne izbirne predmete. Več o neobveznih izbirnih predmetih si lahko preberete na spodnji povezavi. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno, in ocena neobveznega izbirnega predmeta bo enakovredna z ostalim ocenam.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – OPISI

 

Dostopnost