.
Select Page

Zgodovina

ZGODOVINA

OSNOVNA ŠOLA BREZOVICA PRI LJUBLJANI

 • 1852 – prvi pouk na Brezovici poteka v “farovžu”.
 • 1854 – dozidano prvo šolsko poslopje, prvi učitelj prihaja iz Idrije.
 • 1874 – prva prizidava, odprejo dvorazrednico.
 • 1882 – nastanjen drugi učitelj.
 • 1902 – šola ima 327 otrok, v ponavljalni šoli 53, zato v Notranjih Goricah ustanovijo novo šolo, tja gre preko 100 otrok.
 • 1907 – na Brezovici se šola širi v trirazrednico.
 • 1910 – ustanovijo šolo na Logu, na Brezovici kljub razbremenitvi število otrok narašča.
 • 1933 – šola razširjena v petrazrednico.
 • 1934 – 244 otrok.
 • 1936 – šola razširjena v šestrazrednico.

Po drugi svetovni vojni se je veliko govorilo o gradnji nove šole, a nihče si ni upal sprožiti akcije, glede na toliko med vojno porušenih šol.

 • 1954 – začne se gradnja nove šole.
 • 1956 – pouk začne 5. septembra zaradi otroške paralize.
 • 1957 – 25.maj dan mladosti otvoritev novega šolskega poslopja na Brezovici.
 • 1958 – prične z delom šolska mlečna kuhinja, 239 učencev, 24 ponavljalcev.
 • 1959 – prvič uveden sistematični zdravniški pregled za šoloobvezne otroke, šola dobi svoj prvi žig.
 • 1960 – prvi smučarski tečaj, izšel je zakon o financiranju šolstva, ki je uvedel velike spremembe, 15. februarja smo opazovali popolni sončni mrk, v tem šolskem letu se začne izmenični pouk, šolo zapusti odličen pedagog, profesor angleškega jezika odide na Filozofsko fakulteto.
 • 1962 – 25. junija dovoljenje za uporabo dobi drugi trakt šole.
 • 1965 – prvo poklicno usmerjanje osmih razredov, nastop mladinskega pevskega zbora v Slovenski filharmoniji, šola je izbrana za hospitacijsko šolo, telovadna akademija, uvedena bralna značka, prvi tečaj plavanja.
 • 1967 – otvoritev košarkarskega igrišča, večino zemeljskih del so opravili učenci pod vodstvom učitelja športne vzgoje, ustanovili so “Športno društvo OŠ Brezovica”.
 • 1968 – tretja izmena pouka, prvič organiziran plesni tečaj.
 • 1970 – OPZ in MPZ izbrana za republiško revijo v Zagorju.
 • 1971 – otvoritev vrtca, biološki krožek pripravi razstavo gob.
 • 1973 – pričetek dograjevanja šole, izglasovana na referendumu v letu 1971, razstava likovnih del slikarja Izidorja Moleta, učiteljice Tonke Vezonik in slikarja samorastnika Ivana Japlja, epidemija ošpic, gripe in mumpsa, lutkovna igrica Čudodelni klobuk izbrana za republiško revijo.
 • 1974 – na grafičnem bienalu jugoslovanskih pionirjev v Kostanjevici na Krki nagrajena Franci Jamnik in Ivan Pleško.
 • 1974 – vselimo se v novi del šole, mednarodni Extempore Piran – nagrajenki Maja Babič in Zorka Sever.
 • 1976 – močan potres, večje škode ni bilo, zgradili novo športno igrišče, modelarji so se vrnili kot republiški prvaki.
 • 1978 – še vedno so uši, snemanje OPZ za Radio Slovenija.
 • 1981 – nadzidali prostore nad pisarnami in uredili knjižnico s čitalnico.
 • 1982 – uvedeni naravoslovni in kulturni dnevi ter družbeno koristno delo.
 • 1989 – uveden nivojski pouk.
 • 1990 – zaključna seja zaradi agresije JLA na Slovenijo šele meseca avgusta, poskusno uvedena tri ocenjevalna obdobja.
 • 1991 – uvedeno zunanje preverjanje znanja iz matematike in slovenščine, odbita prošnja za dograditev šole.
 • 1992 – uveden pouk angleškega jezika v 3., 4. razredu, lutkovna skupina je bila izbrana za nastop na Državnem srečanju lutkovnih skupin.

V tem šolskem letu smo poskusno uvedli tri ocenjevalna obdobja brez polletnih spričeval o uspehu. Ministrstvo za šolstvo in šport je uvedlo zunanje preverjanje znanja slovenščine in matematike, ki naj bi nadomestilo sprejemne izpite pred vpisom na srednje šole.

 • 1993 – učenci pri dodatnem pouku slovenščine prvič ustvarijo projektno nalogo, ki je nagrajena na natečaju Zaupajmo v lastno ustvarjalnost. Šolski časopis Barje dobi na tekmovanju šolskih glasil Slovenije nagrado za celoto.
 • 1994 – pri pouku se nam pridružijo učenci – vojni begunci iz Bosne in Hercegovine. Bralna značka poteka pod geslom S knjigo v svet. Tega leta so naši “zlati značkarji” prvič odpotovali na nagradni izlet v Benetke. Starejši dečki so v Mariboru osvojili 3. mesto v finalu državnega prvenstvu v odbojki.
 • 1995 – septembra se upokoji dolgoletni ravnatelj Edvard Velkavrh.V šolskem letu 1995/1996 smo bili učenci, učitelji in starši združeni v humanitarnem projektu Nas stopnice zbližujejo. Uspešno smo zbrali sredstva za dvižno ploščad, ki je dvema učencema s posebnimi potrebami omogočila nadaljevanje šolanja na Brezovici.
 • 1996 – ekipa mlajših dečkov osvoji 2. mesto na državnem prvenstvu v skoku z male prožne ponjave.
 • 1998 – otroški pevski zbor je na državnem tekmovanju v Zagorju prejel srebrno listino.
 • 1998 – slovesna otvoritev prizidka. Javnosti predstavimo naš znak šole in zastavo. Sovo na brezi je narisala učenka pri računalniškem krožku. Šolsko leto 1998/1999 prinese 1. mesto naši ekipi na Državnem srečanju mladih tehnikov.

Tisočletje smo zaključili s projektom Veseli december. Izdali smo stenski koledar ter z novoletnim sejmom in prireditvami obiskali krajane Brezovice ter Vnanjih in Notranjih Goric. Naša učenka je na mednarodnem likovnem natečaju Ulei.

 • 2000 – Children’s Exhibition v Moskvi dobila zlato plaketo. Istega leta je bilo na Pokljuki Državno prvenstvo v biatlonu, kjer je naša ekipa zasedla 1. mesto. Leto 2000 smo proslavili kot Prešernovo leto. Izdali smo pesniško zbirko Barjanske poezije. Trije naši pesniki so dobili priznanja na Državnem prvenstvu v pesništvu.
 • 2002 – raziskovali in spoznavali smo tuje dežele in kulture v projektu Črna Afrika in Madagaskar.
 • 2003 – pričnemo s programom 1. in 7. razreda devetletne osnovne šole

 


PODRUŽNIČNA ŠOLA NOTRANJE GORICE

 • 1902 – do ustanovitve samostojne šole so hodili šoloobvezni otroci iz Notranjih Goric in Plešivice v ljudsko šolo na Brezovici.
 • 1902 – se je začel izvajati pouk v Notranjih Goricah v najeti hiši. Pričela se je gradnja pritlične šole – veliko prostovoljnega dela vaščanov.
 • 1905 – se je pouk pričel v novi šoli. Za prvega šolskega upravitelja je bil imenovan Leon Pibrovec.
 • 1906-08 – je razsajala vsakoletna davica (od 12 učencev jih je kar 6 umrlo). V teh letih učni uspehi niso bili povoljni. Vzroki so bili: bolezni, pretesni prostori in povodnji.
 • 1909 – so bili šolarji pogoščeni ob praznovanju 60 – letnice vladanja cesarja Franca Jožefa I.
 • 1911/12 – je število učencev naraslo na 155, zato so odprli še drugorazrednico.
 • 1914/15 – so se učenci udeležili patriotičnih akcij: nabiranja robidnega listja, pletenja toplih oblačil, izdelovanja papirnatih podplatov in nabiranja kovin za izdelovanje vijakov.
 • 1917 – se je pokazalo pomanjkanje učilniških prostorov, zato so uredili še dve podstrešni sobi. Eno so uporabljali za poučevanje ponavljalcev.
 • 1921 – število otrok je bilo preveliko, zato so en razred nastanili v sokolski telovadnici.
 • 1922 – je bila poroka kralja Aleksandra z romunsko princeso Marijo, zato so bili otroci teden dni prosti.
 • 1926/27 – se je vpeljal pouk ročnih del tudi za dečke.
 • 1928 – nadzidali in dozidali šolo. Tega leta je bila tako huda zima, da so morali za nekaj časa prekiniti pouk, med otroki je razsajala huda gripa.
 • 1933/34 – je bila šola razširjena v trirazrednico, v tem letu je bila osem krat povodenj. Umorjen je bil kralj Aleksander I., vsi šolski otroci so mu poslali spomenico z obljubo: ČUVALI BOMO JUGOSLAVIJO.
 • 1936 – je bila šola razširjena v štirirazrednico.
 • 1937 – je bila šola razširjena v petrazrednico, v šoli je bilo kmetijsko predavanje o pridelovanju krompirja. Tega leta je toča uničila ogromno pridelka, razbila je celo opeke.
 • 1939/40 – je število učencev največje v vseh letih, kar 193. Šola je bila petrazredna, poleg upravitelja so bile še štiri učiteljice.
 • 1941-45 – šolo je zasedel okupator, zato so učne ure izvajali po hišah. Pod italijansko okupacijo so uvedli pouk italijanskega jezika dvakrat tedensko, pod nemško okupacijo pa nemščino enkrat tedensko, sicer pa je pouk potekal v slovenščini. Okupatorskih učiteljev ni bilo, noben šolar ni bil ubit.
 • 1948/49 – opuščanje verouka v šoli.
 • 1949/50 – je bila šola pohvaljena kot ena najboljših v okraju.
 • 1952 – so si otroci v Ljubljani ogledali film Kekec, lutkovno igrico Žogica Marogica in Sneguljčico. Šolarji so redno obiskovali krompirišča in nabirali koloradskega hrošča.
 • 1953-54 – je bila uvedena osemletka. Učenci od 5. razreda so nadaljevali šolanje na OŠ Brezovica.
 • 1958 – je za mumpsom zbolela tretjina otrok.
 • 1959 – je bil organiziran prvi sistematski zdravniški pregled za učence, tretjina otrok je zbolelo za škrlatinko.
 • 1962/63 – je bil organiziran prvi športni dan. Izšla je tudi prva številka šolskega časopisa Barje.
 • 1970/71 – so v šoli uredili sanitarije za predšolski oddelek(VVO), preuredili pralnico v kuhinjo in kuhinjo v jedilnico, dozidali verando za garderobo in nabavili opremo za malo učilnico, v Jami pa uredili športno igrišče.
 • 1971/72 – po odobritvi Zavoda za šolstvo so uvedli petdnevni tednik, OPZ je prvič nastopil na reviji pevskih zborov, sodelovali smo v priljubljeni televizijski in radijski oddaji Veseli tobogan, s samoprispevkom pa smo pridobili centralno ogrevanje.
 • 1972/73 – učenci so gostili pevce iz Bolgarije, v Domu krajanov so izvedli skupni koncert.
 • 1973/74 – v šoli poleg 4-letnega pouka osnovne šole delujeta še vrtec in mala šola.
 • 1980/81 – zimske počitnice so trajale tri tedne zaradi stabilizacijskih ukrepov – varčevanje s kurjavo.
 • 1982/83 – začnemo z jutranjim varstvom učencev, pionirji pa so zbirali kamenčke za Vodnjak radosti v Kumrovcu.
 • 1984/85 – pouk je potekal v popoldanskem času na OŠ Brezovica do otvoritve prenovljene in dozidane šole. Učilnice so tudi prenovili. V prvem nadstropju prizidka sta zbornica in knjižnica. Pouk je pričel potekati v eni izmeni, pred šolo so odkrili doprsni kip narodnemu heroju LADU MAVSARJU – RONKU.
 • 1989/90 – ob pomembnejših dogodkih projektantska organizacija IB Elektroprojekt prispeva v denarni obliki ali pri opremljanju šole z učnimi pripomočki. V tem šolskem letu so podarili nov barvni televizor, KS in obrtniki pa so prispevali denar za nakup videorekorderja.
 • 1990 – je v pionirsko organizacijo sprejeta zadnja generacija prvošolcev, asfaltirali so športno površino pred šolo in obnovili drvarnico.
 • 1991/92 – tovarišice in tovariši se spremenijo v gospe učiteljice in gospode učitelje, poskusno so uvedli tri ocenjevalna obdobja brez polletnih spričeval.
 • 1994/95 – večina učencev se udeleži kolesarskega tekmovanja LAJČI. Kot gledalec se ga je udeležil tudi predsednik Slovenije g. Milan Kučan. Za dobre rezultate in številčno udeležbo dobi šola prehodni pokal in 3 kolesa BMX.
 • 2000 – Mladinski klub Berda nam je podaril prvi računalnik.
 • 2001/02 – je bilo najmanjše število učencev v 100-tih letih pouka, samo 65.
 • 2003 – za potrebe devetletke otvoritev nadzidka z novo zbornico, knjižnico in dvema učilnicama. 4. razred je do otvoritve gostoval v gasilskem domu.
 • 2003/04 – pričnemo s programom devetletne osnovne šole.
 • 2004/05 – mineva v znamenju praznovanja 100-letnice šole v Notranjih Goricah: kulturna prireditev (nastop primadone Helene Blagne, tenorista Branka Robinšaka, KUD-a Janez Jalen, moškega pevskega zbora Zadrugar in vseh učencev), izdaja DVD-ja, zgibanke (Andreja Povirk Aljančič), spominka – lonček z logotipom, urejanje šole, fasade, igral za otroke… Veliko dela in veselja za učence, delavce, starše in krajane …
 • 2005/06 – podjetje KOPO podari 4 rabljene računalnike, končno dobili ADSL povezavo, MK Berda podari nov plastifikator in spiralni vezalec map.
 • 2006/07 – oprema računalniške učilnice z rabljenimi računalniki z OŠ Brezovica. Vsi računalniki imajo internetno povezavo. Prekrili opeko na dveh krilih stare šole in sanirali stare dimnike. Postavili veliko novo kolesarnico.
 • 2007/08 – sodelovali v humanitarni akciji za OŠ Železniki (povodenj), zbrali 114 evrov.
 • 2008/09 – pridobitev urejenega parkirišča od šole do kamnoloma in ceste. Prvo izvajanje projekta PP VIČ za učence 4. razreda (Beno) in 5. razreda (Leon).
 • 2009/10 – zaradi gradnje šole na Brezovici je potekal pouk na treh lokacijah: v Domu krajanov (2. a in 2. b), v gasilskem domu (5. c) , na POŠ Notranje Gorice poleg oddelkov c še 1. a in 1.b OŠ Brezovica. Zamenjava oken v starem delu objekta.
 • 2010/11 – zaradi obilnega deževja so vodotoki neverjetno narasli in povzročili poplave, kakršnih ne pomnijo niti najstarejši prebivalci. Ljubljansko barje je prekrila visoka voda, podobno je bilo jezeru v času prvoselcev – Mostiščarjev.
 • 2011/12 – otvoritev podaljšane linije mestnega prometa 6b do Notranjih Goric ter slavnostna otvoritev obnovljenega športnega parka Jama z igrali, ki jih je donirala Zavarovalnica Triglav.
 • 2012/13 – organizirali prireditev Poletnica. Namen dobrodelne prireditve je bil zbrati sredstva za nakup projektorja. Zbrali 700 evrov ter kupili in opremili učilnico s sodobnim učnim pripomočkom. Obnovili računalniško mrežo po šoli (izvajalec podjetje Advant), prepleskali učilnice v starem delu šole ter uvedli elektronsko izposojo knjig v šolski knjižnici.
 • 2013/14 – Slovenskemu šolskemu muzeju podarili večje število učil, učnih pripomočkov in šolske opreme. Zima nam je »natrosila« obilico snega in poskrbela, da smo imeli pouk zaradi izpada električne energije, na Brezovici. Na šoli prvič organizirali vseslovenski projekt Simbioza.
 • 2014/15 – poleg menjave klimata v kuhinji oz. jedilnici, pleskanje jedilnice, kuhinje, sanitarij, zamenjava stopniščne in vrtne ograje ter zasaditev cipres okoli šole, montaža žaluzij na vsa okna šole, zamenjava računalnikov v računalniški učilnici, smo praznovali še 110 let podružnične šole.
Dostopnost