.
Select Page

Stop obrekovanju

V šolskem letu 2018/2019 naša šola sodeluje v projektu ob mednarodnem dnevu strpnosti, ki letos poteka pod naslovom »STOP OBREKOVANJU«. Organizacija UNESCO je 16. november razglasila za MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO, in sicer »z namenom ozaveščanja javnosti, poudarjanja nevarnosti nestrpnosti ter izobraževanja o strpnosti« ter hkrati sprejela Deklaracijo o načelih strpnosti.

Letošnja tema je STOP OBREKOVANJU. In kaj sploh je obrekovanje? Obrekovanje je vsako zlonamerno ali škodoželjno širjenje laži, neresnic, izkrivljenih, pristranskih, nepopolnih ali negativnih nepreverjenih informacij o drugem človeku ali skupini ljudi z namenom, da bi mu/jim škodovali. Obrekovanje ni nekaj nedolžnega, ampak je resna oblika nestrpnosti, ki je žal splošno razširjena in se sprejema kot nekaj vsakdanjega. Zato je treba dvigniti raven zavedanja, da je obrekovanje škodljiva oblika nestrpnosti in družbenega nasilja, ki ima uničevalne posledice tako za posameznika kot za družbo.

V sodobnem času interneta in spletnih družbenih omrežij je obrekovanje čedalje bolj razširjeno ter postaja čedalje večja težava in grožnja medsebojnim odnosom. Zato je zelo pomembno, da pri otrocih in mladih ozavestimo škodljivost obrekovanja in jih spodbudimo k razvijanju  spoštljivih medsebojnih odnosov.

Cilj projekta je torej spodbuditi otroke k strpnosti, sprejemanju drugačnosti ter spodbujanje medsebojnega prijateljstva in sodelovanja.

V okviru projekta so imeli učenci delavnice, na katerih so se prek zgodbe in Sokratovih cedil najprej seznanili s tematiko in se nato o njej z učitelji pogovorili. Učenci od 1. in 2. razreda so delavnico izvedli v okviru podaljšanega bivanja. Učenci 3. in 4. razreda so imeli ustvarjalno delavnico na delovno soboto 10. novembra 2018. Učenci 5. razreda so se o opravljanju in obrekovanju pogovarjali z razredniki in učitelji OPB, nato pa na papir prenesli svoja razmišljanja. Učenci 9. c so delavnico izvedli v okviru pouka slovenščine.

V novembru je bila v avli pripravljena razstava izbranih likovnih izdelkov. Najboljši izdelki so sodelovali na natečaju.

  1. februarja je bila v Hiši Evropske unije v Ljubljani otvoritev razstave najboljših likovnih in pisnih izdelkov.

Učenec Jan Bole iz 4. b (mentorica Majda Černigoj) je bil eden od izbranih avtorjev likovnih izdelkov, ki so bili razstavljeni na razstavi v Hiši Evropske unije.

 

 

Učenka Rubin Kastelic iz 9. c (mentorica Zdenka Ivančič) pa je za svojo pesem dobila 3. nagrado strokovne komisije. Na sliki je z varuhinjo človekovih pravic, gospo Vlasto Nussdorfer in mentorico Zdenko Ivančič ob prejemu nagrade.

 

 

Povezava do pesmi Besede bolijo: povezava

 

Projekt »Stop obrekovanju« je poteka pod pokroviteljstvom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za pravosodje, Varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer in časopisa Dela. Nosilec projekta je Izobraževalni center Eksena. V projektu je sodelovalo 189 šol in vrtcev iz vse Slovenije.

 

Koordinatorka projekta na OŠ Brezovica: Irena Sbil

 

 

Dostopnost