.
Select Page

Prva zaposlitev, 2018

Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani je od aprila do novembra 2018 s pomočjo razpisov in finančnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske unije (Evropski socialni sklad) v vzgojno- izobraževalno delo vključevala mlado učiteljico začetnico, ji nudila ustrezno mentorstvo in jo spodbuja na njeni začetni poklicni poti v vzgoji in izobraževanju.

JAVNI RAZPIS

»Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja«

Cilj sodelovanja na javnem razpisu je bil, da omogočimo mladim vključevanje v spodbudno delovno okolje, kjer lahko razvijajo svojo poklicno identiteto in pridobijo prve potrebne delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju za pristop k strokovnemu izpitu. Želeli smo, da  mlada kandidatka pod ustreznim mentorstvom razvije svoje strokovne kompetence in se s suvereno držo pripravi na samostojno pot v vzgoji in izobraževanju.

Zaposleni učiteljici začetnici smo za čas trajanja projekta omogočali sistematično in načrtovano vključevanje v vzgojno-izobraževalno delo po vnaprej pripravljenem programu. Deležna je bila ustreznega mentorstva, timskega sodelovanja in vključevanja v raznovrstne praktične preizkušnje pri individualnem in skupinskem delu z otroki, kot tudi pri številnih drugih dejavnostih šole (delo s starši, sodelovanje na učiteljskih zborih, konferencah in timskih sestankih, sodelovanje na dnevih dejavnosti, taborih, obvladovanje administrativnega dela v svetovalni službi …). Tekom zaposlitve je pridobila poglobljena znanja na področju svetovalnega dela in dela z učenci, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, ter pokazala, da je usvojila potrebna uvodna znanja za samostojno prevzemanje delovnih nalog.

Učiteljica začetnica je uspešno opravila strokovni izpit in se zaposlila na naši šoli do zaključka šolskega leta 2018/2019. Čestitamo ji in ji želimo vse dobro na njeni samostojni poklicni poti tudi naprej!

Dostopnost