.
Select Page

Svet šole

SVET ŠOLE

48. člen ZOFVI

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Predstavniki ustanovitelja

Matej Plevnik
Kristjan Musek Lešnik
Simona Susman

Predstavniki šole

Klara  Perme
Melita Sodnik
Marjeta Leskovec
Mateja Šebenik
Simona Miklošič

Predstavniki staršev

Tinka Hribar
Damjan Kmetič
Maja Stebernak

Zapisniki:

Zapisnik 10. redne seje Sveta zavoda z dne 28.2.2024
Zapisnik 12. korespondenčne seje z dne 12.2.2024
Zapisnik 11. korespondenčne seje z dne 20.12.2023
Zapisnik 9. redne seje Sveta zavoda iz dne 3.10.2023
Zapisnik 10. korespondenčne seje z dne 6.9.2023
Zapisnik 9. korespondenčne seje dne 26. 6. 2023
Zapisnik 8. redne seje Sveta zavoda iz dne 15. 5. 2023
Zapisnik 7. redne seje Sveta zavoda z dne 2.3.2023
Zapisnik 6. redne seje Sveta zavoda z dne 23.2.2023
Zapisnik 5. redne seje Sveta zavoda z dne 2.2.2023
Zapisnik 8. korespondenčne seje dne 21. 12. 2022
Zapisnik 7. korespondenčne seje Sveta zavode z dne 25. 11. 2022
Zapisnik 6. korespondenčne seje Sveta zavoda z dne 21. 10. 2022
Zapisnik 5. korespondenčne seje Sveta zavoda z dne 8. 9. 2022
Zapisnik 4. redne seje Sveta zavoda z dne 29. 9. 2022
Zapisnik 4. korespondenčne seje Sveta zavoda z dne 11. 7. 2022
Zapisnik 3. redne seje Sveta zavoda z dne 28. 2. 2022
Zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta zavoda z dne 21. 12. 2021
Zapisnik 2. seje sveta OŠ Brezovica pri Ljubljani z dne 28. 9. 2021
Zapisnik 2. korespondenčne seje z dne 18. 6. 2021
Zapisnik 1. korespondenčne seje z dne 8. 6. 2021
Zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta zavoda z dne 21.4.2021
Zapisnik 13. seje Sveta zavoda z dne 25. 2. 2021
Zapisnik 11. korespondenčne seje z dne 15.1.2021
Zapisnik 10. korespondenčne seje z dne 24.11.2020
Zapisnik 9. korespondenčne seje z dne 12. 10. 2020
Zapisnik 12. seje Sveta zavoda z dne 28. 9. 2020
Zapisnik 11. redne seje z dne 6. 3. 2020
Zapisnik 10. redne seje Sveta zavoda z dne 02.10. 2019
Zapisnik 8. korespondenčne seje z dne 16. 6. 2019
Zapisnik 9. redne seje z dne 22.05.2019
Zapisnik 8. seje Sveta zavoda z dne 6. 3. 2019
Zapisnik 7. seje z dne 8.1.2019
Zapisnik 7. korespondenčne seje z dne 9.11.2018
Zapisnik 6. seje z dne 2.10.2018
Zapisnik 6. korespondenčne seje z dne 17.9.2018
Zapisnik 5. seje z dne  26.6.2018
Zapisnik 5. korespondenčne seje z dne 19. 4. 2018
Zapisnik 4. seje z dne 17. 4. 2018
Zapisnik 3. seje z dne 13. 3. 2018
Zapisnik 4. korespondenčne seje z dne 16. 2. 2018
Zapisnik 3. korespondenčne seje z dne 30. 1. 2018
Zapisnik 2. korespondenčne seje Sveta zavoda z dne 14.11.2017
Zapisnik 2. seje z dne 2. 10. 2017
Zapisnik 1. korespondenčne seje z dne  15.6.2017
Zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta zavoda z dne 13.04.2017 
Zapisnik 22. seje z dne 7. 3. 2017
Zapisnik 22. korespondenčne seje z dne 27.1. 2017
Zapisnik 21. seje z dne 27. 10. 2016
Zapisnik 20. seje z dne 3. 10. 2016
Zapisnik 19. seje z dne 13. 9. 2016
Zapisnik 18. seje z dne 7. 6. 2016
Zapisnik 17. seje z dne  9. 5. 2016
Zapisnik 16. seje z dne 1. 3. 2016
Zapisnik 15. seje z dne 29. 9. 2015
Zapisnik 17. korespondenčne seje z dne 27.8.2015
Zapisnik 16. korespondenčne seje z dne 17.8.2015
Zapisnik 15. korespondenčne seje z dne  28.7.2015 
Zapisnik 14. korespondenčne seje z dne 17.6.2015
Zapisnik 13. korespondenčne seje z dne  12.6.2015 

 

Dostopnost