.

Svet šole

SVET ŠOLE

48. člen ZOFVI

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Predstavniki ustanovitelja

Damjan Kmetič

Kristjan Musek Lešnik

Simona Susman

 

Predstavniki šole

Klara  Perme
Melita Sodnik

Barbara Sojer
Polona Jerkič
Mateja Šebenik

 

Predstavniki staršev

Miha Homar
Boris Malovrh
Maja Stebernak

 

Zapisniki:

Zapisnik 2. korespondenčne seje 18. 6. 2021
Zapisnik 1. korespondenčne seje 8. 6. 2021
Zapisnik 13. seje Sveta zavoda 25. 2. 2021
Zapisnik 24.11.2020
Zapisnik 12. seje Sveta zavoda 28. 9. 2020
Zapisnik 9. korespondenčne seje 12. 10. 2020
Zapisnik 11. seje z dne 6. 3. 2020
Zapisnik 10. redne seje Sveta zavoda
Zapisnik 8. korespondenčne seje, 16. 6. 2019
Zapisnik 9. redne seje
Zapisnik 8. seje Sveta zavoda 6. 3. 2019
Zapisnik 7. seje 8.1.2019
Zapisnik 7. korespondenčne seje 9.11.2018
Zapisnik 6. korespondenčne seje 17.9.2018
Zapisnik 6. seje 2.10.2018
Zapisnik 5. seje 26.6.2018
Zapisnik 5. korespondenčne seje 19. 4. 2018
Zapisnik 4. seje 17. 4. 2018
Zapisnik 3. seje 13. 3. 2018
Zapisnik 4. korespondenčne seje 16. 2. 2018
Zapisnik 3. korespondenčne seje 30. 1. 2018
Zapisnik 2. seje 2. 10. 2017
 Zapisnik 22. seje 7. 3. 2017
Zapniisk 22. korespondenčne seje 27.1. 2017
Zapisnik 21. seje 27. 10. 2016
Zapisnik 20. seje 3. 10. 2016
Zapisnik 19. seje 13. 9. 2016
Zapisnik 18. seje 7. 6. 2016
Zapisnik 17. seje 9. 5. 2016
Zapisnik 16. seje 1. 3. 2016
Zapisnik 15. seje 29. 9. 2015
Zapisnik 17. korespodenčne seje 27.8.2015
Zapisnik 16. korespodenčne seje 17.8.2015
Zapisnik 15. korespodenčne seje 28.6.2015 
Zapisnik 14. korespodenčne seje 17.6.2015
Zapisnik 13. korespodenčne seje 12.6.2015 

 

 

Dostopnost