.
Select Page

Obvezni izbirni predmet

Predmetnik devetletne osnovne šole vsebuje za učence 7., 8. in 9. razreda poleg obveznih predmetov, ki so enaki za vse učence, tudi izbirne predmete.

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev in omogočajo učencem poglabljanje in širitev znanj.

Izbirni predmeti so po trajanju lahko triletni, enoletni ali enoletni, vezani na razred.

Značilnosti izbirnih predmetov so:

  • učenci se zanje odločajo v 7., 8. in 9. razredu;
  • enoletni izbirni predmet lahko učenec obiskuje le enkrat (v 7., 8. ali 9. razredu);
  • na urniku so po eno uro na teden, jeziki so na urniku po dve uri tedensko;
  • izbrani predmet za otroka postane obvezna sestavina njegovega urnika;
  • izbirni predmet se številčno ocenjuje.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec naj si izbere predmet, ki ga zanima, za katerega ima posebna nagnjenja in sposobnosti.

Za več informacij kliknite na povezave spodaj.

IZBIRNI PREDMETI BODOČI 7. RAZRED

IZBIRNI PREDMETI BODOČI 8. RAZRED

IZBIRNI PREDMETI BODOČI 9. RAZRED

 

Prijave na izbirne predmete bodo potekale prek sistema eAsistent. Prijave bodo odprte do srede, 27. 3. 2024.

 

Obrazci:

SOGLASJE ZA IZBIRO TREH UR IZBIRNIH PREDMETOV NA TEDEN

SOGLASJE – glasbena šola z veljavnim programom

 

Dostopnost