.

Svet staršev

Če načrtuješ za eno leto, posej žito. Če načrtuješ za deset let, posadi drevo. Če načrtuješ za prihodnost, vzgajaj mladino.

 

Pristojnosti sveta staršev – izvleček predpisov s področja vzgoje in izobraževanja, ki opredeljujejo delo sveta staršev.

 

Svet staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani:

Andreja Voglar, predsednica

Barbara Cencelj Lukašev, podpredsednica MAŠ

Tatjana Poplas, podpredsednica POŠ

 

Predstavniki staršev v svetu zavoda:

Miha Homar

Damjan Kmetič

Maja Stebernak

 

Predstavniki staršev v upravnem odboru šolskega sklada:

Saša Selan

Tatjana Poplas

Anka Zorko

Niko Bernard

 

Predstavniki staršev v prehrambeni komisiji:

Maja Stebrnak

Klemen Godec

Andreja Torlak

 

Delovna skupina za prometno varnost na šolskih poteh:

Miloš Markič, predsednik

 

Svet staršev OŠ Brezovica je član Aktiva svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol (ASSLOŠ). Preko ASSLOŠ je svet staršev OŠ Brezovica povezan tudi v Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS). ZASSS je član mednarodne organizacije staršev European Parents Association (EPA).

  • Bojana Bajec, predstavnica sveta staršev OŠ Brezovica v ASSLOŠ
  • Mojca Gabrovšek, namestnica predstavnice sveta staršev OŠ Brezovica v ASSLOŠ

 

Seznam članov sveta staršev za šolsko leto 2021/2022
RAZRED IME IN PRIIMEK predstavnika IME IN PRIIMEK namestnika
1. a Matej Plevnik Petra Kermavnar
1. b Barbara Cencelj Lukašev Tjaša Rode
1. c Sergej Ferfila Katarina Žakelj Govekar
1. g Tatjana Poplas Mateja Pirnat
2. a Igor Abram Kaja Lenič
2. b Katarina Švigelj Mojca Planišček
2. c Raif Kovačevič Nina Jerčič Grošić
2. g Vesna Perko Sara Šuštaršič
3. a Aleš Hrobat Marija Remškar
3. b Katarina Likar Tina Troha
3. c Tadej Žnidaršič Marko Zidarič
3. d Maja Lah Metka Resnik
3. g Maja Koprivšek Nina Smuk
4. a Sian Hasanović Karmen Pograjec Rus
4. b Ana Rijavec Katja Šimenko
4. c Fatima Duratović Tomaž Kek
4. g Maja Vidmar Andreja Torlak
5. a Karmen Novak Mojca Trkman
5. b Nataša Prebil Gorancho Divanisov
5. c Kristina Rihtar Maja Žniderič
5. g Damir Kos Metka Marušič
5. h Tina Fujs Urška Šušteršič
6. a Bojana Bajec Sian Hasanović
6. b Sonja Cekova Stojanoska Tinka Hribar
6. c Irena Pernuš Marinko Nataša Ančič
6. d Petra Pirnat Mojca Gabrovšek
7. a Saša Ana Zupančič Gorazd Belavič
7. b Irena Klemenčič Renata Smrtnik
7. c Petra Dominić Špelič Fatima Duratović
7. d Matija Batagelj Jožica Marinko
7. e Maja Stebernak Katja Šraj
8. a Kristina Rihtar Tamara Miličič Medven
8. b Aleš Pregl Maja Stebernak
8. c Hana Strbad Karmen Pograjc Rus
8. d Gregor Rakar Miha Homar
9. a Andreja Voglar Martin Butina
9. b Anita Potokar Mirjam Sedej
9. c Fatima Duratović Mojca Gabrovšek
9. d Janez Remškar Nataša Snoj

 

Zapisniki sveta staršev:
Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 7. 3. 2022
Zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 15.11.2021
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 22.9.2020
Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 11.2.2020
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 26.9.2019
Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 11.6.2019
Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 18.2.2019
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 24.9.2018
Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 6.6.2018
Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 7.3.2018
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 28.9.2017
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 28.9.2016
Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 24.2.2016
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 24.9.2015
Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 3.6.2015
Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 17.3.2015
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 25.9.2014
Zapisnik 3.  seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 3.6.2014

 

 

Dostopnost