.
Select Page

Svet staršev

Če načrtuješ za eno leto, posej žito. Če načrtuješ za deset let, posadi drevo. Če načrtuješ za prihodnost, vzgajaj mladino.

Pristojnosti sveta staršev – izvleček predpisov s področja vzgoje in izobraževanja, ki opredeljujejo delo sveta staršev.
Svet staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani:

Tanja Kovačič Šavor, predsednica

Igor Abram, podpredsednik MAŠ

Tatjana Poplas, podpredsednica POŠ

Predstavniki staršev v svetu zavoda:

Tinka Hribar

Damjan Kmetič

Maja Stebernak

Predstavniki staršev v upravnem odboru šolskega sklada:

Olivera Cilar

Tatjana Poplas

Anka Zorko

Niko Bernard

Predstavniki staršev v prehrambeni komisiji:

Maja Stebrnak

Nikolina Mudronja

Andreja Torlak

Delovna skupina za prometno varnost na šolskih poteh:

Miloš Markič, predsednik

Svet staršev OŠ Brezovica je član Aktiva svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol (ASSLOŠ). Preko ASSLOŠ je svet staršev OŠ Brezovica povezan tudi v Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS). ZASSS je član mednarodne organizacije staršev European Parents Association (EPA).

  • Bojana Bajec, predstavnica sveta staršev OŠ Brezovica v ASSLOŠ
  • Mojca Gabrovšek, namestnica predstavnice sveta staršev OŠ Brezovica v ASSLOŠ
Seznam članov sveta staršev za šolsko leto 2023/2024
RAZRED  IME IN PRIIMEK predstavnika  IME IN PRIIMEK namestnika 
1. a  Metka Resnik  Uroš Bogdanovič 
1. b  Sanela Horo  Eva Pungartnik 
1. c  Marjetka Bizjak  Eva Rogina 
1. g  Tanja Bevk  Anja Smole 
1. h  Jasmina Jankoska  Alenka Čudič 
2. a  Karin Jurman Marn  Urška Valenčič 
2. b  Monika Rozman  Mateja Žitko 
2. c  Klemen Ramoveš  Jure Tuta 
2. g  Andreja Dragovan  Janez Selan 
2. h  Mateja Ferenčak  Irena Hvala 
3. a  Petra Kermavnar  Andreja Čuden Slana 
3. b  Tjaša Rode   Irena Kucler Gale 
3. c  Katarina Žakelj Govekar  Saša Širca 
3. g  Tatjana Poplas  Nina Stojkovič 
4. a  Igor Abram  Kaja Lenič 
4. b  Kaja Kovač  Iris Bekljanov Zidanšek 
4. c  Nina Jerčič Grošić  Gordana Kovačević 
4. g  Kristina Bunić  Andrej Gregori 
5. a  Aleš Hrobat  Mateja Logar 
5. b  Tina Troha  Mojca Trkman 
5. c  Tadej Žnidaršič  Marko Zidarič 
5. d  Andreja Martinjak  Metka Resnik 
5. e  Nina Stojkovič  Tatjana Poplas 
6. a  Fatima Duratović  Ana Anka Zorko 
6. b  Sian Hasanović  Irena Bovha 
6. c  Tanja Kovačič Šavor  Nina Mrzlikar 
6. d  Dunja Pollak  Tamina Juvan 
7. a  Karmen Novak  Breda Vidmar Mandić 
7. b  Vera Kovačič Marinko  Niko Bernard 
7. c  Metka Marušič  Urška Karer 
7. d  Lucija Močnik Ramovš  Vesna Perko 
7. e  Edin Žunić  Mateja Remškar 
8. a  Bojana Bajec  Sian Hasanović 
8. b  Tinka Hribar  Andreja Martinjak 
8. c  Nina Korošec  Marko Armič 
8. d  Monika Stanovnik  Marjan Maček 
9. a  Ada Pirš  Apolonia Štembal 
9. b  Samo Zavrl  Sonja Japelj 
9. c  Petra Dominić Špelič  Fatima Duratović 
9. d  Matija Batagelj  Maja Vidmar 
9. e  Maja Stebernak  Katja Šraj   
Zapisniki sveta staršev:
Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 25. 9. 2023
Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 16. 5. 2023
Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 16. 2. 2023
Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 22. 9. 2022
Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 26. 5. 2022
Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 7. 3. 2022
Zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 15.11.2021
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 22.9.2020
Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 11.2.2020
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 26.9.2019
Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 11.6.2019
Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 18.2.2019
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 24.9.2018
Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 6.6.2018
Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 7.3.2018
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 28.9.2017
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 28.9.2016
Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 24.2.2016
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 24.9.2015
Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 3.6.2015
Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 17.3.2015
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 25.9.2014
Zapisnik 3.  seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 3.6.2014

 

 

Dostopnost