.
Select Page

Zgodovina POŠ

Kronološki pregled:

  • 1902– do ustanovitve samostojne šole so hodili šoloobvezni otroci iz Notranjih Goric in Plešivice v ljudsko šolo na Brezovici.
  • 1902– se je začel izvajati pouk v Notranjih Goricah v najeti hiši. Pričela se je gradnja pritlične šole – veliko prostovoljnega dela vaščanov.
  • 1905– se je pouk pričel v novi šoli. Za prvega šolskega upravitelja je bil imenovan Leon Pibrovec.
  • 1906-08– je razsajala vsakoletna davica (od 12 učencev jih je kar 6 umrlo). V teh letih učni uspehi niso bili povoljni. Vzroki so bili: bolezni, pretesni prostori in povodnji.
  • 1909– so bili šolarji pogoščeni ob praznovanju 60 – letnice vladanja cesarja Franca Jožefa I.
  • 1911/12– je število učencev naraslo na 155, zato so odprli še drugorazrednico.
  • 1914/15– so se učenci udeležili patriotičnih akcij: nabiranja robidnega listja, pletenja toplih oblačil, izdelovanja papirnatih podplatov in nabiranja kovin za izdelovanje vijakov.
  • 1917– se je pokazalo pomanjkanje učilniških prostorov, zato so uredili še dve podstrešni sobi. Eno so uporabljali za poučevanje ponavljalcev.
  • 1921– število otrok je bilo preveliko, zato so en razred nastanili v sokolski telovadnici.
  • 1922– je bila poroka kralja Aleksandra z romunsko princeso Marijo, zato so bili otroci teden dni prosti.
  • 1926/27– se je vpeljal pouk ročnih del tudi za dečke.
  • 1928– nadzidali in dozidali šolo. Tega leta je bila tako huda zima, da so morali za nekaj časa prekiniti pouk, med otroki je razsajala huda gripa.
  • 1933/34– je bila šola razširjena v trirazrednico, v tem letu je bila osem krat povodenj. Umorjen je bil kralj Aleksander I., vsi šolski otroci so mu poslali spomenico z obljubo: ČUVALI BOMO JUGOSLAVIJO.
  • 1936– je bila šola razširjena v štirirazrednico.
  • 1937– je bila šola razširjena v petrazrednico, v šoli je bilo kmetijsko predavanje o pridelovanju krompirja. Tega leta je toča uničila ogromno pridelka, razbila je celo opeke.
  • 1939/40– je število učencev največje v vseh letih, kar 193. Šola je bila petrazredna, poleg upravitelja so bile še štiri učiteljice.
  • 1941-45– šolo je zasedel okupator, zato so učne ure izvajali po hišah. Pod italijansko okupacijo so uvedli pouk italijanskega jezika dvakrat tedensko, pod nemško okupacijo pa nemščino enkrat tedensko, sicer pa je pouk potekal v slovenščini. Okupatorskih učiteljev ni bilo, noben šolar ni bil ubit.
  • 1948/49– opuščanje verouka v šoli.
  • 1949/50– je bila šola pohvaljena kot ena najboljših v okraju.
  • 1952– so si otroci v Ljubljani ogledali film Kekec, lutkovno igrico Žogica Marogica in Sneguljčico. Šolarji so redno obiskovali krompirišča in nabirali koloradskega hrošča.
  • 1953-54– je bila uvedena osemletka. Učenci od 5. razreda so nadaljevali šolanje na OŠ Brezovica.
  • 1958– je za mumpsom zbolela tretjina otrok.
  • 1959– je bil organiziran prvi sistematski zdravniški pregled za učence, tretjina otrok je zbolelo za škrlatinko.
  • 1962/63– je bil organiziran prvi športni dan. Izšla je tudi prva številka šolskega časopisa Barje.
  • 1970/71– so v šoli uredili sanitarije za predšolski oddelek(VVO), preuredili pralnico v kuhinjo in kuhinjo v jedilnico, dozidali verando za garderobo in nabavili opremo za malo učilnico, v Jami pa uredili športno igrišče.
  • 1971/72– po odobritvi Zavoda za šolstvo so uvedli petdnevni tednik, OPZ je prvič nastopil na reviji pevskih zborov, sodelovali smo v priljubljeni televizijski in radijski oddaji Veseli tobogan, s samoprispevkom pa smo pridobili centralno ogrevanje.
  • 1972/73– učenci so gostili pevce iz Bolgarije, v Domu krajanov so izvedli skupni koncert.
  • 1973/74– v šoli poleg 4-letnega pouka osnovne šole delujeta še vrtec in mala šola.
  • 1980/81– zimske počitnice so trajale tri tedne zaradi stabilizacijskih ukrepov – varčevanje s kurjavo.
  • 1982/83– začnemo z jutranjim varstvom učencev, pionirji pa so zbirali kamenčke za Vodnjak radosti v Kumrovcu.
  • 1984/85– pouk je potekal v popoldanskem času na OŠ Brezovica do otvoritve prenovljene in dozidane šole. Učilnice so tudi prenovili. V prvem nadstropju prizidka sta zbornica in knjižnica. Pouk je pričel potekati v eni izmeni, pred šolo so odkrili doprsni kip narodnemu heroju LADU MAVSARJU – RONKU.
  • 1989/90– ob pomembnejših dogodkih projektantska organizacija IB Elektroprojekt prispeva v denarni obliki ali pri opremljanju šole z učnimi pripomočki. V tem šolskem letu so podarili nov barvni televizor, KS in obrtniki pa so prispevali denar za nakup videorekorderja.
  • 1990– je v pionirsko organizacijo sprejeta zadnja generacija prvošolcev, asfaltirali so športno površino pred šolo in obnovili drvarnico.
  • 1991/92– tovarišice in tovariši se spremenijo v gospe učiteljice in gospode učitelje, poskusno so uvedli tri ocenjevalna obdobja brez polletnih spričeval.
  • 1994/95– večina učencev se udeleži kolesarskega tekmovanja LAJČI. Kot gledalec se ga je udeležil tudi predsednik Slovenije g. Milan Kučan. Za dobre rezultate in številčno udeležbo dobi šola prehodni pokal in 3 kolesa BMX.
  • 2000– Mladinski klub Berda nam je podaril prvi računalnik.
  • 2001/02– je bilo najmanjše število učencev v 100-tih letih pouka, samo 65.
  • 2003– za potrebe devetletke otvoritev nadzidka z novo zbornico, knjižnico in dvema učilnicama. 4. razred je do otvoritve gostoval v gasilskem domu.
  • 2003/04– pričnemo s programom devetletne osnovne šole.
  • 2004/05– mineva v znamenju praznovanja 100-letnice šole v Notranjih Goricah: kulturna prireditev (nastop primadone Helene Blagne, tenorista Branka Robinšaka, KUD-a Janez Jalen, moškega pevskega zbora Zadrugar in vseh učencev), izdaja DVD-ja, zgibanke (Andreja Povirk Aljančič), spominka – lonček z logotipom, urejanje šole, fasade, igral za otroke… Veliko dela in veselja za učence, delavce, starše in krajane …
  • 2005/06– podjetje KOPO podari 4 rabljene računalnike, končno dobili ADSL povezavo, MK Berda podari nov plastifikator in spiralni vezalec map.
  • 2006/07– oprema računalniške učilnice z rabljenimi računalniki z OŠ Brezovica. Vsi računalniki imajo internetno povezavo. Prekrili opeko na dveh krilih stare šole in sanirali stare dimnike. Postavili veliko novo kolesarnico.
  • 2007/08– sodelovali v humanitarni akciji za OŠ Železniki (povodenj), zbrali 114 evrov.
  • 2008/09– pridobitev urejenega parkirišča od šole do kamnoloma in ceste. Prvo izvajanje projekta PP VIČ za učence 4. razreda (Beno) in 5. razreda (Leon).
  • 2009/10– zaradi gradnje šole na Brezovici je potekal pouk na treh lokacijah: v Domu krajanov (2. a in 2. b), v gasilskem domu (5. c) , na POŠ Notranje Gorice poleg oddelkov c še 1. a in 1.b OŠ Brezovica. Zamenjava oken v starem delu objekta.
  • 2010/11– zaradi obilnega deževja so vodotoki neverjetno narasli in povzročili poplave, kakršnih ne pomnijo niti najstarejši prebivalci. Ljubljansko barje je prekrila visoka voda, podobno je bilo jezeru v času prvoselcev – Mostiščarjev.
  • 2011/12– otvoritev podaljšane linije mestnega prometa 6b do Notranjih Goric ter slavnostna otvoritev obnovljenega športnega parka Jama z igrali, ki jih je donirala Zavarovalnica Triglav.
  • 2012/13– organizirali prireditev Poletnica. Namen dobrodelne prireditve je bil zbrati sredstva za nakup projektorja. Zbrali 700 evrov ter kupili in opremili učilnico s sodobnim učnim pripomočkom. Obnovili računalniško mrežo po šoli (izvajalec podjetje Advant), prepleskali učilnice v starem delu šole ter uvedli elektronsko izposojo knjig v šolski knjižnici.
  • 2013/14– Slovenskemu šolskemu muzeju podarili večje število učil, učnih pripomočkov in šolske opreme. Zima nam je »natrosila« obilico snega in poskrbela, da smo imeli pouk zaradi izpada električne energije, na Brezovici. Na šoli prvič organizirali vseslovenski projekt Simbioza.
  • 2014/15– poleg menjave klimata v kuhinji oz. jedilnici, pleskanje jedilnice, kuhinje, sanitarij, zamenjava stopniščne in vrtne ograje ter zasaditev cipres okoli šole, montaža žaluzij na vsa okna šole, zamenjava računalnikov v računalniški učilnici, smo praznovali še 110 let podružnične šole.
  • 2015/16 – obnovitev telovadnice (zamenjava tal, mehka zaščita sten, pleskanje).
  • 2016/17 – v prihodnjem šolskem letu bomo na šoli imeli dva prva razreda. Generacija vpisanih prvošolcev je zelo močna in v ta namen smo morali šolo malce »preorganizirati« in seveda tudi prenoviti. Zamenjati smo morali namembnost prostorov, knjižnico pa celo zgraditi in prestaviti na zunanjo površino šole. Tudi garderobo smo posodobili in opremili z novimi garderobnimi omaricami.
  • 2017/2018 – nova knjižnica in dva razreda prvošolcev so bili zanimiva popestritev življenja na šoli. Ob koncu šolskega leta pa so že stekle priprave na pričetek energetske sanacije podružnične šole.
  •  2018/2019 – v novo šolsko leto smo vstopili prenovljeni. Šola je z energetsko sanacijo pridobila novo fasado, prezračevalni sistem, obnovljene sanitarije. Brez začetnih težav z novostmi žal ni šlo, a s potrpežljivostjo in sodelovanjem šole, gradbenih delavcev in občine so se stvari tekom leta uredile. Pouk in druge dejavnosti za učence pa so seveda potekali nemoteno in otroci so novo podobo šole lepo sprejeli.
  • 2019/2020 – mirno in polni optimizma smo zakorakali v novo šolsko leto. V jesenskem času smo na MAŠ v soorganizaciji s priznanimi strokovnjaki izvedli mednarodno konferenco »Šolski hodniki – življenjski premiki«. Na njej je s predstavitvijo svojih dobrih učnih praks sodelovali kar nekaj naših učiteljev. V mesecu marcu pa je naše delo prekinila epidemija koronavirusa. Država je v namen zaustavitve širjenja nevarnega in nepoznanega virusa ustavila javno življenje. Šolanje otrok se je preselilo v domove in nas z oragnizacijo šolanja na daljavo vse postavilo pred težko preizkušnjo. V njej smo se v neznanih vodah znašli tako učitelji, kot tudi starši in učenci. Pouk na daljavo je potekal od 16. 3. 2020 do 18. 5. 2020, ko smo ob ugodni epidemiološki sliki v naši državi pričeli s postopnim vračanjem učencev v osnovne šole. V prvem delu vračanja so se ob upoštevanju priporočil NIJZ v šolo vrnili učenci 1. triade, čez tri tedne pa še ostali, ob koncu šolskega leta še devetošolci. Dijaki in študenti so šolsko leto zaključili na daljavo.

 

Dostopnost