+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@os-brezovica.si
Vodstvo

Ravnateljica 

Meta Trček

Šolska ulica 15

 

Pomočnica ravnateljice

Barbara Kavčnik Rogelj

Šolska ulica 15

 

Pomočnica ravnateljice

Barbara Benčina

Šolska ulica 15

 


 

Vodja POŠ

Danila Grebenc Brezočnik

Podpeška cesta 390

 

Administracija

Tajništvo

Jana Lukan

Barbara Sojer

 

Računovodstvo

Vanja Felicijan

Urška Geržina

Strokovni delavci
IME IN PRIIMEK DELOVNA NALOGA
Alenka Doria Peternel FIZ, MAT
Alenka Kavčič Učiteljica RS
Alenka Kos ŠPO
Ana Krušič MAT
Ana Novak Velkavrh OPB
Ana Senegačnik Kurnik DSP
Andreja Dobnikar SLJ
Andreja Mudronja Vzgojiteljica RS
Angelca Mohorič Učiteljica RS
Barbara Cajnar TJA, NI
Barbara Cerkovnik OPB
Barbara Kavčnik Rogelj MAT
Barbara Muhič GEO, DKE, OPB
Barbara Žaler Černe DSP
Barbka Klenovšek DSP
Blaž Zazvonil ŠPO
Bojana Svete Učiteljica RS
Darja Jakomin SLJ
Ellen Šerjak OPB
Erika Burger Učiteljica RS
Gabrijela Marinko ŠPO
Goranka Žnidar Dečman Učiteljica RS
Irena Božič DSP
Irena Kosanc Učiteljica RS
Irena Sbil ANG, OPB
Iztok Kšela ŠPO
Jerneja Mihelčič Svetovalna delavka, DSP
Katja Polanc OPB, KEM
Karmen Penko Učiteljica RS
Klaudija Pahor NI, vzgojiteljica RS, OPB
Lucija Mesarič Vzgojiteljica RS
Maja Hladnik RAČ
Maja Novljan Svetovalna delavka
Majda Černigoj Učiteljica RS
Marija Bregar MAT
Marija Lavrič GEO
Marija Modic Učiteljica RS
Marija Premrl KEM, NAR
Marjana Hvalec TJA
Marjeta Cvetko NAR, GOS
Marjeta Leskovec Učiteljica RS
Mateja Gladek Učiteljica RS
Mateja Šebenik BIO, OPB
Mateja Veber OPB
Matevž Kraševec Učitelj RS
Melita Sodnik ZGO, OPB
Miha Skopec Učitelj RS
Mihaela Pristavec Košuta LUM
Milena Černigoj OPB
Mojca Pišljar Vzgojiteljica RS
Mojca Vrhunc DSP
Nada Jurčič OPB
Nadja Vulić DSP
Nan Lapanja TJA
Nataša Intihar Klančar TJA
Nika Bošnjak OPB
Pavla Suhadolnik TIT
Peter Žun DSP
Petra Medja  Učiteljica RS
Polona Jerkič Učiteljica RS
Polona Raušl Knjižničarka
Renata Brajer ŠPO
Sabina Kuntarič Učiteljica RS
Simona Susman ZGO
Simona Žagar Cvitić LUM, TIT
Stojan Možina MAT
Suzana Mikelj DSP
Špela Klančar RAČ
Špela Čekada Zorn SLJ, ZGO
Špela Delux Učiteljica RS
Tatjana Šušteršič BIO, GOS
Teja Kavčič Manfreda Španščina
Telopea Matjašič Petrena MAT, OPB
Tina Račnik TJA (RS)
Tina Šulak OPB, laborantka
Urša Krvina SLJ
Valentina Ugovšek GUM
Vaniya Manevski Učiteljica RS
Vesna Pregelj DSP
Vlado Klinčarovski OPB
Žiga Drvarič DSP

Podružnična šola Notranje Gorice

IME IN PRIIMEK DELOVNA NALOGA
Alenka Pirnat Učiteljica RS
Ana Sternen Svetovalna delavka, DSP
Danila Grebenc Brezočnik Učiteljica RS
Diana Drobnič Učiteljica RS
Irena Sbil Učiteljica RS
Klara Perme Učiteljica RS
Ksenija Kuhar Čakš Učiteljica RS
Majda Lugarič Učiteljica RS
Saša Žagar Učiteljica RS
Teja Oblak Miklavčič Učiteljica RS
Teodora Edita Jesih Učiteljica RS
Tina Svete Učiteljica RS
Urška Bačar Učiteljica RS
Tehnično osebje
IME IN PRIIMEK DELOVNA NALOGA
Andreja Berlec kuharica
Antonija Novak kuhinjska pomočnica
Bernarda Jamnik čistilka
Bojan Raušl hišnik
Darinka Artač čistilka
Emina Libić čistilka
Fani Artač kuhinjska pomočnica
Janez Kršinar hišnik
Janja Brčan kuharica
Janja Tomc vodja šolske kuhinje, kuharica
Jelica Trček čistilka
Jožica Smole/Andreja Kogovšek čistilka
Martina Jesenovec kuhinjska pomočnica
Martina Koritnik čistilka POŠ
Simona Miklošič kuhinjska pomočnica
Slavica Hrka kuharica POŠ
Tanja Krnc kuharica POŠ
Valerija Plahanc čistilka
Vesna Maček čistilka
Zunanji sodelavci
IME IN PRIIMEK NAZIV  
Zdenka Vončina logopedinja DSP – zunanja sodelavka, Zavod za gluhe in naglušne
Sara Češarek tiflopedagoginja DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino
Anja Bečaver tiflopedagoginja DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino