.
Select Page
Vodstvo

Ravnateljica 

Meta Trček

Šolska ulica 15

 

Pomočnica ravnateljice

Barbara Kavčnik Rogelj

Šolska ulica 15

 

Pomočnica ravnateljice

Polona Jerkič

Šolska ulica 15

 


 

Vodja POŠ

Saša Žagar

Podpeška cesta 390

 

Administracija

Tajništvo

Jana Lukan

Barbara Sojer

Računovodstvo

Vanja Felicijan

Dijana Jernejčič

Strokovni delavci
  naziv ime in priimek delovne naloge
1. ravnateljica Meta Trček  
2. pomočnica ravnateljice Barbara Kavčnik Rogelj MAT
3. pomočnica ravnateljice Polona Jerkič OPB, ISOP, izvedba kolesarskega izpita
4. vodja podružnice in učiteljica RS Saša Žagar 1. g, JV
5. učiteljica RS Urška Bačar 1. h, JV
6. učiteljica RS Petra Medja 1.c, JV, izvedba kolesarskega izpita
7. druga učiteljica v 1. razredu Lucija Mesarič 1. a, JV
8. učiteljica RS Marjeta Leskovec 1. b, JV
9. druga učiteljica v 1. razredu Andreja Mudronja 1. c
10. druga učiteljica v 1. razredu, učiteljica PS Klaudija Pahor 1. c, NI, OPB
11. učiteljica RS Alenka Kavčič / Danila Grebenc Brezočnik 2. c, JV
12. druga učiteljica v 1. razredu Mojca Pišljar 1. b, JV
13. učiteljica RS Irena Kosanc 2. a, JV
14. učiteljica RS Karmen Penko 2. b, JV
15. učiteljica RS Sabina Kuntarič 1. a, JV
16. učiteljica RS Klara Perme 2. g, JV
17. učiteljica RS Barbara Blaj 4. b, JV
18. učitelj RS Matevž Kraševec 3. b, JV
19. učiteljica RS Ellen Šerjak 4. c, JV
20. učiteljica RS Majda Lugarič 3. g, JV
21. učiteljica RS Špela Župec/Teja Oblak Miklavčič OPB, LUM, manjše skupine 5. r. na MAŠ
22. učiteljica RS Nada Jurčić 3. a, JV
23. učiteljica RS Goranka Žnidar Dečman 4. a, JV
24. drugi učitelj v 1. razredu Klemen Čretnik 1. g, JV
25. učiteljica RS Barbara Benčina 4. d, JV
26. učiteljica RS Marija Modic 5. b, JV
27. učiteljica RS Špela Župec/Erika Burger 5. c, JV
28. učitelj RS Miha Skopec 5. a, JV
29. učiteljica RS Vaniya Manevski 4. g, JV
30. učiteljica RS Teodora Edita Jesih 5. g, JV
31. učiteljica RS Diana Drobnič 3. c, JV
32. učiteljica RS in PS Irena Sbil TJA
33. učiteljica RS Tina Češek Grmek / Mojca Meznarič TJA
34. učiteljica OPB Ksenija Kuhar Čakš OPB
35. učiteljica OPB Nika Cotman OPB, NI1, NIP – NI POŠ
36. učitelj OPB Jernej Ravnikar OPB
37. učiteljica OPB Ana Novak Velkavrh OPB
38. učiteljica OPB Petra Marinko OPB in TJA POŠ
39. učiteljica PS Mateja Šebenik BIO, NAR, GOS, SZJ
40. učiteljica OPB Maša Toplak OPB POŠ
41. učiteljica OPB Mojca Žakelj OPB, ŠPO POŠ
42. učiteljica OPB Milena Černigoj OPB
43. učiteljica OPB Barbara Cerkovnik OPB, DSP, JV
44. učiteljica OPB Tina Šulak OPB, GOS, laborant
45. učiteljica OPB Tina Svete OPB POŠ
46. učiteljica OPB Alenka Pirnat OPB POŠ
47. učiteljica PS Gabrijela Marinko ŠPO
48. učiteljica PS Manca Pleško MAT
49. učiteljica PS Miloš Kovič MAT
50. učiteljica PS Renata Brajer ŠPO, izvedba kolesarskega izpita
51. učitelj PS Blaž Zazvonil ŠPO
52. učiteljica PS Alenka Kos ŠPO
53. učitelj PS Iztok Kšela ŠPO
54. učiteljica PS Andreja Dobnikar SLO
55. učiteljica PS Urša Krvina SLO
56. učiteljica PS Darja Jakomin SLO
57. učiteljica PS Špela Čekada Zorn SLO
58. učiteljica PS Melita Sodnik ZGO, DKE
59. knjižničarka MAŠ, učiteljica PS Polonca Raušl knjižničarka
60. učiteljica PS, knjižničarka MAŠ in POŠ Zdenka Ivančič SLO, knjižničarka
61. učiteljica PS Nataša Intihar Klančar TJA
62. učiteljica PS Tina Račnik TJA
63. učiteljica PS Barbara Cajnar NI,TJA
64. učiteljica PS Marjana Hvalec TJA
65. učitelj PS Primož Susman FIZ, MAT
66. učiteljica PS Marija Bregar MAT
67. učiteljica PS Ana Krušič MAT
68. učiteljica PS Vesna Pregelj DSP, svetovalno delo
69. učiteljica PS Marjeta Cvetko NAR, BIO, GOS
70. učiteljica PS Marija Premrl KEM
71. učiteljica PS Tatjana Šušteršič BIO, GOS
72. učiteljica PS Simona Susman ZGO
73. učiteljica PS Sanja Blagojević GEO
74. učiteljica PS Simona Žagar Cvitič TIT, LUM
75. učiteljica PS Pavla Suhadolnik TIT
76. učiteljica PS Mihaela Pristavec Košuta LUM
77. učiteljica PS Valentina Ugovšek GUM, OPZ, MPZ
78. učiteljica PS Alenka Gerjolj MAT, OPB
79. učiteljica PS Urška Odar GUM, OPZ POŠ
80. učiteljica PS Teja Kavčič Manfreda ŠP
81. učiteljica PS in RS Marija Prelc Tratnik GEO, OPB
82. druga učiteljica v 1. razredu Mateja Veber 1. h, JV
83. pedagoginja Maja Novljan svetovalno delo
84. socialna pedagoginja Ana Sternen DSP, svetovalno delo
85. psihologinja Lidija Pečjak Zgonc svetovalno delo, DSP
86. specialna in rehabilitacijska pedagoginja Ana Senegačnik Kurnik DSP, JV
87. pedagoginja Barbka Klenovšek DSP, JV
88. socialna pedagoginja Irena Božič DSP, JV
89. socialna pedagoginja Nika Bošnjak DSP, OPB
90. psihologinja Mateja Juranovič DSP, JV
91. specialna in rehabilitacijska pedagoginja Nadja Vulić DSP, JV
92. učiteljica PS Elizabeta Rus/Maruša But Merhar SLJ
93. socialna pedagoginja Katarina Fišer/Mojca Vrhunc DSP
120. spremljevalka gibalno ovirane učenke Barbara Žaler Černe  
121. spremljevalka učenke s sladkorno boleznijo Dijana Durakovič  
122. spremljevalka učenca z vedenjskimi težavami Tina Košir  
123. spremljevalka učenca z vedenjskimi težavami Karin Žontar  
124. spremljevalka učenca z vedenjskimi težavami Polona Zdešar  
125. Pripravnica – učiteljica športa Sara Radanović  
Tehnično osebje
IME IN PRIIMEK DELOVNA NALOGA
Andreja Berlec kuharica
Antonija Novak kuhinjska pomočnica
Bojan Raušl hišnik
Darinka Artač čistilka
Emina Libić čistilka
Esma Kuduzović čistilka
Fani Artač kuhinjska pomočnica
Janez Kršinar hišnik
Janja Tomc vodja šolske kuhinje, kuharica
Martina Jesenovec kuharica
Martina Koritnik čistilka POŠ
Mateja Budaj – Stajčič kuharica
Simona Miklošič kuhinjska pomočnica
Slavica Hrka kuharica POŠ
Šefika Kostić čistilka
Tanja Krnc kuharica POŠ
Valerija Plahanc čistilka
Vesna Maček čistilka
Zehira Begić čistilka
Zejna Lujić čistilka
Zunanji sodelavci
IME IN PRIIMEK NAZIV  
Teja Hržič logopedinja DSP – zunanja sodelavka, Zavod za gluhe in naglušne
Suzana Knavs logopedinja DSP – zunanja sodelavka, Zavod za gluhe in naglušne
Lana Kotar tiflopedagoginja DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino

 

Dostopnost