.
Select Page

Zaposlovanje asistentov

 

Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani v letošnjem šolskem letu 2017/2018 s pomočjo Evropske unije (Evropski socialni sklad) vključuje v vzgojno- izobraževalno delo tri mlade brezposelne osebe in jih spodbuja na njihovi začetni poklicni poti.

JAVNI RAZPIS »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«

S projektom želimo spodbuditi zaposlovanje mladih brezposelnih, jih vključiti v spodbudno delovno okolje in jim omogočiti, da okrepijo svoja znanja, veščine, spretnosti in pridobivajo praktične izkušnje, ki jim bodo ob zaključku projekta povečale možnost zaposlitve tudi v smeri vzgoje in izobraževanja. Projekt je skladen s cilji prednostne osi in prednostne naložbe, saj bomo mlado brezposelno osebo, ki bo v okviru projekta zaposlena na osnovni šoli, opolnomočili in ji sprva vsaj za eno šolsko leto omogočali sistematično in načrtovano vključevanje v vzgojno-izobraževalno delo po vnaprej pripravljenem programu. Kandidati bodo razvijali nove kompetence in izkušnje, pri delu bomo upoštevali in gradili tudi na njihovih predlogih in idejah ter jim nudili strokovno podporo in mentorstvo, hkrati pa jih spodbujali k vse večji samostojnosti. Naš cilj je, da kandidati ob zaključku projekta še bolj proaktivno pristopijo k nadaljnjemu načrtovanju svoje poklicne poti ter se na nova, razširjena delovna mesta prijavijo s suvereno držo in s tem omogočimo mladim k trajnejšemu vključevanju na trg dela.

Dostopnost