.

Neobvezni izbirni predmeti

 

V skladu z 20a. členom ZOsn  (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26.7.2013) šola s šolskim letom 2014/15 učencem ponudi neobvezne izbirne predmete. Učenci 4. do 6. razreda se bodo lahko prostovoljno vključili v pouk neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Vključevanje je bilo postopno od šolskega leta 2014/15 dalje, ko so se v pouk lahko vključili učenci 4. razredov. Pouk drugega tujega jezika se bo izvajal dve uri tedensko, pouk umetnosti, računalništva, športa in tehnike pa eno uro tedensko. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno, in ocena neobveznega izbirnega predmeta bo enakovredna z ostalim ocenam.

 

 

DOKUMENTI:

 

Dostopnost