.
Select Page

Neobvezni izbirni predmeti

 

V skladu z 20a. členom ZOsn  (Uradni list RS, št. 63-2519/2013 z dne 26.7.2013) šola učencem ponudi neobvezne izbirne predmete. Učenci 4. do 6. razreda se bodo lahko prostovoljno vključili v pouk neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Pouk drugega tujega jezika se bo izvajal dve uri tedensko, pouk umetnosti, računalništva, športa in tehnike pa eno uro tedensko oz. dve uri tedensko eno polletje. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Več o neobveznih izbirnih predmetih si lahko preberete na spodnji povezavi. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno, in ocena neobveznega izbirnega predmeta bo enakovredna z ostalim ocenam.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – OPISI

 

Dostopnost