.
Select Page

Šolski sklad

Na Osnovni šoli Brezovica pri Ljubljani od leta 2009 deluje ŠOLSKI SKLAD.

Ustanovljen je bil z namenom, da bi lahko učencem omogočili izvedbo dodatnih dejavnosti, pripomogli pri nakupu opreme za izboljšanje kvalitete pouka ter pomagali socialno šibkejšim.

»Rdeča nit« našega delovanja je predvsem spodbujati SOLIDARNOST kot vrednoto med vsemi vpetimi v vzgojno-učni proces.

Naloge šolskega sklada so:

–  financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev,

–  nakup nadstandardne opreme za izboljšanje kvalitete pouka,

–  zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojnih in raziskovalnih dejavnosti učencev,

–  pomoč učencem iz socialno šibkejših družin (ekskurzije, šole v naravi, tabori, kolonije …).

Sklad se financira:

–  z delom sredstev od zbranega odpadnega papirja učencev,

–  s sponzorstvom in donacijami fizičnih ter pravnih oseb,

–  s prostovoljnimi prispevki dobrodelne prireditve »STOPIMO SKUPAJ«,

–  s prostovoljnimi prispevki staršev,

–  z zapuščinami,

–  iz drugih virov.

Pravila šolskega sklada si lahko preberete na POVEZAVI.

Člani upravnega odbora ŠOLSKEGA SKLADA so:

PREDSTAVNIKI STARŠEV

Anka Zorko – predsednica upravnega odbora

Niko Bernard – podpredsednik upravnega odbora

Tatjana Poplas

Olivera Cilar

PREDSTAVNIKI ŠOLE

Polona Raušl

Alenka Pirnat

Maja Novljan

Če potrebujete pomoč, naslovite pisno prošnjo s kratko obrazložitvijo na naslov:

ŠOLSKI SKLAD OSNOVNE ŠOLE BREZOVICA PRI LJUBLJANI, Šolska ulica 15,

1351 Brezovica pri Ljubljani.

 Dodatne informacije lahko pridobite

na telefonski številki 01 29 27 200 ali

e-naslovu info@os-brezovica.si.

 SPOŠTOVANI DONATORJI!

S svojim aktivnim delovanjem želimo nadaljevati in tako pomagati čim več učencem. Veseli bomo vsakršnega prispevka, ki ste ga v teh že tako težkih gospodarskih razmerah, pripravljeni in zmožni nameniti.

Finančna sredstva lahko nakažete na  poslovni račun OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI, Šolska ulica 15, 1351 Brezovica pri Ljnbljani:

SI56 0120 8603 0645 082, sklic 00 2999000, BIC koda: BSLJSI2X

 

V  imenu učencev, staršev in delavcev šole se zahvaljujemo za Vaš prispevek.

Dobrodelnosti ne presojamo po tem, kaj je dano ali narejeno,

ampak zakaj je dano ali narejeno.

Lucij Anej Seneka

OBRAZEC – Vloga za denarno pomoč – šolski sklad

Dostopnost