.

Šola

    

Podružnična šola Notranje Gorice je podružnica OŠ Brezovica pri Ljubljani. Stoji ob vznožju barjanskega osamelca hriba Plešivica, s čudovitim razgledom na Ljubljansko barje in najvišji vrh Krim. Je ena večjih podružnic, saj jo v šolskem letu 2019/2020 obiskuje 111 učencev, ki so razporejeni v šest oddelkov razredne stopnje in štiri oddelke podaljšanega bivanja. V stavbi gostuje tudi manjša enota Vrtcev Brezovica z dvema oddelkoma.

Za vsestranski razvoj in dobro počutje naših otrok skrbi 14 strokovnih delavk, med katerimi sta tudi svetovalna delavka in knjižničarka. Za našo zdravo prehrano poskrbita kuharici, za urejeno šolo pa čistilka.  Za lepo vzdrževano stavbo se trudi naš hišnik. Vsi skupaj strokovno in z občutkom nudimo našim učencem varno, vzpodbudno in prijetno okolje za razvoj njihovih interesov in sposobnosti. Tako jim v času pouka in tudi izven njega ponujamo različne dejavnosti s področja kulture, športa, naravoslovja in računalništva.

Skozi vsa leta je šola spreminjala svojo podobo, se dograjevala, obnavljala, širila in opremljala z najsodobnejšimi pripomočki za potrebe pouka. V letu 2018 je bila deležna energetske prenove in s tem pridobila sodoben način ogrevanja, lepšo in energetsko varčno fasado, nove sanitarije in prezračevalni sistem.  V neposredni bližini šole pa je v tem letu zrasla tudi nova enota Vrtcev Brezovica, kar je šolo in vrtec povezalo v prijeten mali center vzgoje in izobraževanja.

Organizacija dela v šolskem letu 2020/2021

Oddelek Število učencev Učitelj
1.G 28

Urška Bačar RP

Danila Grebenc Brezočnik II.strok. del, vodja podružnice

2.G 24 Klara Perme  RP, TJA 2.G
3.G 22 Majda Lugarič RP
4.G 15 Goranka Žnidar Dečman  RP
4.H 15 Saša Žagar  RP
5.G 17 Edita Teodora Jesih  RP
1.g, 3.g   Diana Drobnič RP, TJA
4.g, 4.h, 5.g   Irena Sbil TJA, NIP NE
RAČUNALNIČARKA  

Maja Hladnik NIP RAČ

Špela Klančar

POMOČNICA
RAVNATELJICE
 

 

Barbara Benčina TJA 3. in 4.r

SVETOVALNA  DELAVKA, DSP  

 

Vesna Pregelj

KNJIŽNIČARKA   Zdenka Ivančič
OPB1 28 Suzana Mikelj OPB, učiteljica DSP
OPB2 24 Tina Svete OPB
OPB3 22 Maša Toplak OPB
OPB4 28 Mojca Žakelj OPB, učiteljica ŠPO
OPB5 17 Alenka Pirnat OPB
Kuharici   Slavica Hrka, Tanja Krnc
Čistilka   Vesna Maček
Hišnik   Janez Kršinar
     

 

 

Dostopnost