+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@os-brezovica.si

Šola

    

Podružnična šola Notranje Gorice je podružnica OŠ Brezovica pri Ljubljani. Stoji ob vznožju barjanskega osamelca hriba Plešivica, s čudovitim razgledom na Ljubljansko barje in najvišji vrh Krim. Je ena večjih podružnic, saj jo v šolskem letu 2019/2020 obiskuje 111 učencev, ki so razporejeni v šest oddelkov razredne stopnje in štiri oddelke podaljšanega bivanja. V stavbi gostuje tudi manjša enota Vrtcev Brezovica z dvema oddelkoma.

Za vsestranski razvoj in dobro počutje naših otrok skrbi 14 strokovnih delavk, med katerimi sta tudi svetovalna delavka in knjižničarka. Za našo zdravo prehrano poskrbita kuharici, za urejeno šolo pa čistilka.  Za lepo vzdrževano stavbo se trudi naš hišnik. Vsi skupaj strokovno in z občutkom nudimo našim učencem varno, vzpodbudno in prijetno okolje za razvoj njihovih interesov in sposobnosti. Tako jim v času pouka in tudi izven njega ponujamo različne dejavnosti s področja kulture, športa, naravoslovja in računalništva.

Skozi vsa leta je šola spreminjala svojo podobo, se dograjevala, obnavljala, širila in opremljala z najsodobnejšimi pripomočki za potrebe pouka. V letu 2018 je bila deležna energetske prenove in s tem pridobila sodoben način ogrevanja, lepšo in energetsko varčno fasado, nove sanitarije in prezračevalni sistem.  V neposredni bližini šole pa je v tem letu zrasla tudi nova enota Vrtcev Brezovica, kar je šolo in vrtec povezalo v prijeten mali center vzgoje in izobraževanja.


Organizacija dela v šolskem letu 2019/2020

Oddelek Število učencev Učitelj
1.G 25

Klara Perme RP, TJA 1.g

Danila Grebenc Brezočnik II.strok. del, vodja podružnice

2.G 22 Urška Bačar  RP
3.H 16 Diana Drobnič  RP, TJA 3.h
3.G 14 Majda Lugarič  RP
4.G 18 Saša Žagar  RP
5.G 17 Edita Teodora Jesih  RP
POMOČNICA
RAVNATELJICE
  Barbara Benčina TJA 3.g
SVETOVALNA  DELAVKA, DSP  

 

Ana Sternen

KNJIŽNIČARKA   Zdenka Ivančič
OPB1 25 Ksenija Kuhar Čakš OPB, ŠPO
OPB2 22 Tina Svete OPB
OPB3 29 Irena Sbil OPB, TJA 4. in 5.r
Katja Polanc OPB
OPB4 24 Alenka Pirnat OPB, NIP ŠPO
Kuharici   Slavica Hrka, Tanja Krnc
Čistilka   Vesna Maček
Hišnik   Janez Kršinar