.
Select Page

Prva zaposlitev, 2019

Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani bo od aprila do novembra 2019 s pomočjo razpisov in finančnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske unije (Evropski socialni sklad) v vzgojno- izobraževalno delo vključevala mlado učiteljico začetnico, ji nudila ustrezno mentorstvo in jo spodbuja na njeni začetni poklicni poti v vzgoji in izobraževanju.

JAVNI RAZPIS

»Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja«

Cilj sodelovanja na javnem razpisu je, da omogočimo mladim vključevanje v spodbudno delovno okolje, kjer lahko razvijajo svojo poklicno identiteto in pridobijo prve potrebne delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju za pristop k strokovnemu izpitu. Želimo, da  mlada kandidatka pod ustreznim mentorstvom razvije svoje strokovne kompetence in se s suvereno držo pripravi na samostojno pot v vzgoji in izobraževanju.

Zaposleni učiteljici začetnici smo za čas trajanja projekta omogočali sistematično in načrtovano vključevanje v vzgojno-izobraževalno delo po vnaprej pripravljenem programu. Deležna je bila ustreznega mentorstva, timskega sodelovanja in vključevanja v raznovrstne praktične preizkušnje pri delu s celim oddelkom, z manjšimi skupinami ali pa individualno znotraj ali izven oddelka, prilagajanje dela in pomoč učencem tujcem in učencem s posebnimi potrebami, kot tudi pri številnih drugih dejavnostih šole (delo s starši, sodelovanje na učiteljskih zborih, konferencah in timskih sestankih, sodelovanje na dnevih dejavnosti, jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju …). Tekom zaposlitve je pridobila veliko izkušenj za delo z učenci različne starosti in učencih, kjer je delo zaradi različnih specifik potrebno prilagoditi, ter pokazala, da je usvojila potrebna znanja za samostojno in suvereno prevzemanje delovnih nalog.

Učiteljica začetnica je uspešno opravila strokovni izpit in se zaposlila na naši šoli do zaključka šolskega leta 2019/2020. Čestitamo ji in ji želimo vse dobro na njeni samostojni poklicni poti tudi naprej!

Dostopnost