.

Vpis v srednjo šolo

Karierno svetovanje zajema svetovalno delo z učenci, svetovalno in posvetovalno delo s strokovnimi delavci šole, svetovalno delo s starši, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in vodstvom šole. V okviru številnih predmetov spoznavanje poklicnega področja poteka znotraj pouka, svetovalna služba pa se s karierno orientacijo aktivno vključuje v delo z učenci od 7. razreda.

V 7. razredu je karierna orientacija bolj informativne narave, da se učenci spoznajo s tem področjem in dobijo najosnovnejše informacije. V 8. razredu se podrobneje seznanijo z vsemi institucijami in spletnimi stranmi, kjer lahko pridobijo koristne informacije. Zlasti aktivno pa karierna orientacija poteka v 9. razredu, ko se morajo učenci zaključnih razredov odločiti za nadaljnjo izobraževalno pot. Opravljeni so individualni svetovalni razgovori z učenci in starši.

V okviru karierne orientacije z učenci obiščemo srednje šole, vsako leto pa se v sodelovanju z okoliškimi Osnovnimi šolami obišče Tržnico poklicev. Na šoli imamo za to posebej namenjeno oglasno desko, kjer učenci najdejo vse aktualne informacije, letake srednjih šol, prav tako pa aktualna obvestila objavljamo tudi na šolski spletni strani pod zavihkom Vpis v srednje šole.

Link: TRŽNICA POKLICEV NA DALJAVO 2021 

Poklicni barometer -Slovenija 2021

Dostopnost