.
Select Page

Shema šolskega sadja

 

Izvajanje ŠOLSKE SHEME, ki jo finančno podpira Evropska unija

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo na šoli nadaljevali šolsko shemo razdeljevanja sadja in zelenjave (ŠSZ). Shema ŠSZ bo potekala enako kot prejšnja leta. Razdeljujemo lahko sveže sadje in zelenjavo ter predelano sadje in zelenjavo. Šola mora dati prednost svežemu sadju in zelenjavi pred predelanim. Učenci od 1. do 7. razreda dobijo posodo s sadjem in zelenjavo v razred, učencem 8. in 9. razredov pa je sadje in zelenjava na voljo v jedilnici.

Shema šolskega sadja in zelenjave

Naša šola že peto leto sodeluje v evropski »shemi šolskega sadja in zelenjave« s finančno podporo Evropske unije. Slednja je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Omenjeni ukrep izvaja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Nosilci ukrepa pa so: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

Namen ukrepa je:

  • ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave,
  • omejiti naraščanje trenda povečanja telesne teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih,
  • navajati učence na uživanje sadja in zelenjave,
  • izvajati izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo sadja in zelenjave.

Razdeljevanje:

SADJE: jabolka, hruške, marelice, češnje, višnje, breskve, nektarine, slive, kaki, fige, kivi, melone, lubenice, mandarine, jagode, borovnice, rdeči in črni ribez, maline, grozdje, žižole, orehi, lešniki, suho sadje: jabolka, hruške, slive, kaki, češnje

ZELENJAVA: paradižnik, zelje, kolerabica, korenje, paprika, rdeča redkvica, bučke, šparglji, cvetača, zelena (stebelna), komarček, repa, kislo zelje in kisla repa

Šola bo v okviru svojih možnosti in možnosti trga iskala dobavitelje, ki ponujajo sezonsko pridelano sadje in zelenjavo slovenskih pridelovalcev.

Spremljevalne izobraževalne in promocijske dejavnosti:

  • seznanitev učiteljev, učencev in staršev o vključenosti šole v Shemo šolskega sadja in zelenjave,
  • anketiranje učencev 4., 6. in 8. razreda ob začetku in ob koncu šolskega leta (spletni vprašalnik – Inštitut za varovanje zdravja RS),
  • informiranje na oglasnih panojih in na šolski spletni strani,
  • poudarek pomena uživanja sadja in zelenjave pri rednem pouku, razrednih urah, podaljšanem bivanju, ND, TD,
  • izdelava plakatov in drugih izdelkov na temo sadja in zelenjave,
  • Tradicionalni slovenski zajtrk.

Glavni cilj vseh dejavnosti je povečati priljubljenost sadja in zelenjave ter poudariti pomen rednega uživanja sadja in zelenjave za zdravje. Več informacij o SŠSZ najdete na spletni strani  http://www.shemasolskegasadja.si

 

Dostopnost