.
Select Page

Vključeni brez meja Erasmus+


VKLJUČENI BREZ MEJA

Od 1. 6. 2022  do 31. 5. 2023 na šoli poteka projekt Erasmus +  z naslovom Vključeni brez meja. Projekt je del programa Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Projekt KA1-22 sofinancira mobilnosti učencev in učiteljev v splošnem šolskem izobraževanju.

Projekt ima dva cilja: večja vključenost učencev z manj priložnostmi v neobvezne dejavnosti na šoli ter pridobitev novih načinov poučevanja in uporabo inovativnih metodologij pri delu z vsemi učenci naše šole. V ta namen bosta izvedeni dve aktivnosti – mobilnosti dveh naših učiteljic, ki se bosta v tujini udeležili strukturiranega tečaja, z namenom pridobitve novih znanj. Znanja, ki jih bosta pridobili, bosta prenesli v svoje redno delo z otroki, prav tako pa z deljenjem primerov dobrih praks pridobljena znanja prenesli tudi na druge strokovne delavce naše šole.


LEADING VOICES 2022

Učiteljica glasbene umetnosti Valentina Ugovšek, sem se od 27. 7. 2022 do 1. 8. 2023 odpravila na prvo aktivnost projekta Vključeni brez meja. V Utrechtu, na Nizozemskem, sem se udeležila strukturiranega večdnevnega tečaja, ki je nosil naslov Leading voices 2022. Tečaj, ki je bil organiziran kot festival, je bil namenjen zborovodjem, pevskim pedagogom, učiteljem, zborovskim pevcem, glasbenim direktorjem, skladateljem in drugim, ki so kakorkoli povezani z vokalno glasbo. Glavna tema Leading Voices 2022 je bila prihodnost skupnega petja tako z družbenega kot umetniškega vidika, udeleženci pa so se lahko urili preko pet podtem: razvijanje lastne umetniške sposobnosti, odkrivanjem svojega notranjega vodje, izkoriščanje svojega učiteljskega potenciala, učenje novih trikov upravljanja in povezovanje svojega dela z širšo družbo. V petih dnevih se je zvrstilo več kot 70 delavnic, predavanj, okroglih miz, aktivnih laboratorijev in odličnih koncertov na prostem in v dvoranah. Udeleženci, ki smo v Utrecht prišli s celega sveta pa smo se lahko srečevali tudi na razstavnem prostoru, ki je poleg dobre družbe ponujal tudi nakup glasbenih gradiv in pripomočkov.

Kot aktivno udeleženko so me najbolj navdušile odlične delavnice, predvsem tiste, ki so preko aktivne udeležbe ponujale nove možnosti, metode in načine za pevsko in drugo pedagoško delo z otroki. Posebna izkušnja je bila aktivna udeležba v glasbenem laboratoriju, kjer smo v manjši skupini preko celega dneva preizkušali možnosti sporazumevanja, ki ne vsebuje besed, ampak se v “pogovoru” in odnosih osredotočimo na zvok, mimiko, izraz telesa, občutke … Vse to namreč potrebujemo pri našem vsakdanjem delu, posebej z otroki, s katerimi si ne delimo maternega jezika ali pa je običajna komunikacija otežena zaradi najrazličnejših vzrokov. Vsak popoldan je potekalo petje na prostem, t. i. open singing, katerega glavni namen je skupno petje, ne glede na znanje in sposobnosti. Open singing se je odvijal v mestnem jedru in tako se je k petju privabilo tudi naključne mimoidoče. Vodja je prisotne na hitro naučil eno ali dve enostavni pesmi, ki sta bolj spretnim pevcem omogočali tudi improvizacijo v večglasju, nato pa smo vsi skupaj prepevali in se tako povezali v veliko skupino enako čutečih, v en velik pevski zbor.

Posebni dogodki pa so bili glasbeni koncerti, vsak dan sta bila na voljo kar dva koncerta najrazličnejših žanrov znotraj vokalne glasbe. Prvi in zadnji dan so se izvajalci predstavili na skupnih koncertih, ki so bili nekaj povsem neobičajnega – oblikovani so bili kot glasbena zgodba, ki je opozarjala na težave današnje družbe in naslavljala aktualne izzive v svetu, nemalokrat pa smo bili poslušalci aktivno udeleženi v predstavi s petjem, ploskanjem, mrmranjem …

Slovenci smo na zborovskem zemljevidu sveta dobro poznani, kar smo dokazali tudi na Leading Voices 2022 – povsem neorganizirano smo bili najštevilčnejša nacionalna udeležba iz tujine. Tako smo slovensko pesem širili tudi na Nizozemskem.

Nazaj v Slovenijo sem se vrnila polna čudovitih občutkov, predvsem pa navdahnjena in opremljena z novimi znanji za nadaljnje pedagoško delo.

Valentina Ugovšek, udeleženka mobilnosti

___________________________________________________________________________________________________________________

A European School for All Children – Evropska šola za vse otroke

Učiteljica Špela Čekada Zorn, ki na naši šoli poučuje slovenski jezik kot tuj jezik, se je v oktobru podala na mobilnosti na Finsko. Udeležila se je strukturiranega izobraževanja,  tekom katerega je spoznala nekatere značilnosti finskega izobraževalnega sistema. Več si lahko pogledate v posnetkih spodaj:

How is Finland’s education system preparing children for the future? What skills are they emphasising in schools? How does a more inclusive ethos contribute …
Quality teachers are the hallmark of an education system. How do teachers in Finland address the diverse learning needs of children in a classroom? What are …

youtu.be

https://youtu.be/ceWeIKLfgv8

What does the ‘school of the future’ look like? How can the design of a school promote social interaction and create a conducive environment children with an…

https://youtu.be/WI-OlkoLDEk

For students with special needs, does their Finnish school experience prepare them for life after graduation? Is the transition a launch pad, or a steep clif…

https://youtu.be/mnI1ZUgFPlM

Positive Psychology is descriptive, not prescriptive. This means it doesn’t tell us exactly what we should do, but it describes the traits of people who expe…

https://youtu.be/JJFA_bgJAhs

This animation is an introduction to Positive Education, including some activities you can try in your classroom. Positive Education is a world-wide movement…

https://youtu.be/oZkPgsGLnP4

Explore the Finnish education system and its success factors.
Jigsaw is a cooperative learning strategy that enables each student of a “home” group to specialize in one aspect of a topic and become the “expert.”To watch…
Spletne strani:
Aplikacija za interaktivne aktivnosti:
GooseChase is an online platform that helps you run real-world scavenger hunts and create incredible experiences for your communities. Try it today for free!

__________________________________________________________________________________________________________________

OBISK MUZEJA ILUZIJ 

V četrtek, 23. 3. 2023, je skupina devetih učencev v popoldanskem času skupaj z učiteljico Špelo Čekada Zorn obiskala Muzej iluzij v Ljubljani. Namen obiska je bil, da se učenci tujci družijo med seboj in s sošolci tudi v prostem času in se na ta način bolje vključijo v šolsko življenje. Po ogledu Muzeja iluzij so se sprehodili po centru Ljubljane in si privoščili slasten sladoled.

Špela Čekada Zorn

 

___________________________________________________________________________________________________________________

DELAVNICA PETJE IN GIB

5. aprila 2023 je Valentina Ugovšek, učiteljica glasbene umetnosti, za učiteljice razredne stopnje in druge učiteljice glasbene umetnosti pripravila in izvedla praktično delavnico z naslovom Petje in gib. V delavnici je podrobneje predstavila nove učne metode in inovativne učne pristope, ki jih je na novo spoznala na mobilnosti Erasmus+ na Nizozemskem in jih je že sama preizkusila in uvedla v svoje delo. Delavnice se je udeležilo devet strokovnih
delavcev različnih profilov (učiteljice razrednega pouka, vzgojiteljici, glasbena pedagoginja in učiteljica podaljšanega bivanja). Udeleženke so praktično preizkusile nove učne metode (aktivna uporaba giba skozi celoten učni proces, uporaba izmišljenega jezika in nebesedne komunikacije in izražanja) in gradivo, ki so ga prejele po delavnici, ter implementirale nova znanja v svoje redno delo. O uspešnem prenosu in uporabi znanj so poročale že v naslednjih dneh po izvedeni delavnici. Omenjeno gradivo z opisanimi postopki in novimi učnimi gradivi je dostopno na tej povezavi.

Valentina Ugovšek, učiteljica glasbene umetnosti, udeleženka na mobilnosti, mentorica delavnice

Dostopnost