.
Select Page
Vodstvo

Ravnateljica 

Meta Trček

Tel: 01 292 72 00

E-pošta: meta.trcek(at)os-brezovica.si

Pomočnica ravnateljice

Barbara Kavčnik Rogelj

Tel: 01 292 72 05

E-pošta: barbara.kavcnik.rogelj(at)os-brezovica.si

 

Pomočnica ravnateljice

Polona Jerkič

Tel: 01 292 72 04

E-pošta: polona.jerkic(at)os-brezovica.si

 


 

Vodja POŠ

Saša Žagar

Tel: +386 1 235 53 70

E-pošta: sasa.zagar(at)os-brezovica.si

 

Tajništvo

Tajnica

Jana Lukan

Tel: 01 292 72 00

E-pošta: info(at)os-brezovica.si

 

Administratorka

Barbara Sojer

Tel: 01 292 72 01

E-pošta: barbara.sojer(at)os-brezovica.si

 

Računovodstvo

Knjigovodkinja

Vanja Felicijan

Tel: 01 292 72 06

E-pošta: racunovodstvo(at)os-brezovica.si

 

Računovodkinja

Dijana Jernejčič

Tel: 01 292 72 06

E-pošta: racunovodstvo(at)os-brezovica.si

 

Svetovalna služba

Maja Novljan

Tel: 01 292 72 29

E-pošta: maja.novljan(at)os-brezovica.si

 

Lidija Pečjak Zgonc

Tel: 01 292 72 12

E-pošta: lidija.pecjak.zgonc(at)os-brezovica.si


Vesna Pregelj

Tel: 01 292 71 92

E-pošta: vesna.pregelj(at)os-brezovica.si


 

Svetovalna služba POŠ

Ana Sternen

Tel: +386 31 279 468

E-pošta: ana.sternen(at)os-brezovica.si

Strokovni delavci

Učitelji razredniki (1. – 5.razred)

RAZRED RAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV
1.a Sabina Kuntarič sabina.kuntaric(at)os-brezovica.si
1.b Marjeta Leskovec marjeta.leskovec(at)os-brezovica.si
1.c Petra Medja petra.medja(at)os-brezovica.si
2.a Irena Kosanc irena.kosanc(at)os-brezovica.si
2.b Karmen Penko karmen.penko(at)os-brezovica.si
2.c Alenka Kavčič / Danila Grebenc Brezočnik

alenka.kavcic(at)os-brezovica.si  /

danila.grebenc.brezocnik(at)os-brezovica.si

3.a Nada Jurčić nada.jurcic(at)os-brezovica.si
3.b Matevž Kraševec matevz.krasevec(at)os-brezovica.si
3.c Diana Drobnič diana.drobnic(at)os-brezovica.si
4.a Goranka Žnidar Dečman goranka.znidar(at)os-brezovica.si
4.b Barbara Blaj barbara.blaj(at)os-brezovica.si
4.c Ellen Šerjak ellen.serjak(at)os-brezovica.si
4.d Barbara Benčina barbara.bencin(at)os-brezovica.si
5.a Miha Skopec miha.skopec(at)os-brezovica.si
5.b Marija Modic marija.modic(at)os-brezovica.si
5.c Špela Župec spela.zupec(at)os-brezovica.si

 

Učitelji sorazredniki (1. – 5.razred)

RAZRED SORAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV
1.a Lucija Mesarič lucija.mesaric(at)os-brezovica.si
1.b Mojca Pišljar mojca.pisljar(at)os-brezovica.si
1.c Klaudija Pahor, Andreja Mudronja klaudija.pahor(at)os-brezovica.si, andreja.mudronja(at)os-brezovica.si
2.a Ana Novak Velkavrh ana.nv(at)os-brezovica.si
2.b Barbara Cerkovnik barbara.cerkovnik(at)os-brezovica.si
2.c Ksenija Kuhar Čakš ksenija.kuhar.caks(at)os-brezovica.si
3.a Milena Černigoj milena.cernigoj(at)os-brezovica.si
3.b Kerin Škantelj Čretnik kerin.skantelj(at)os-brezovica.si
3.c Tina Šulak tina.sulak(at)os-brezovica.si
4.a Polona Zdešar polona.zdesar(at)os-brezovica.si
4.b Marija Prelc Tratnik marija.prelc(at)os-brezovica.si
4.c Jernej Ravnikar jernej.ravnikar(at)os-brezovica.si
5.a Ana Senegačnik Kurnik ana.senegacnik.kurnik@os-brezovica.si
5.b Irena Sbil irena.sbil(at)os-brezovica.si
5.c Barbka Klenovšek barbka.klenovsek@os-brezovica.si

 

Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja

UČITELJ/-ICA ELEKTRONSKI NASLOV
Ksenija Kuhar Čakš ksenija.kuhar.caks(at)os-brezovica.si
Ana Novak Velkavrh ana.nv(at)os-brezovica.si
Tina Šulak tina.sulak(at)os-brezovica.si
Nika Bošnjak nika.bosnjak(at)os-brezovica.si
Barbara Cerkovnik barbara.cerkovnik(at)os-brezovica.si
Nika Cotman nika.cotman(at)os-brezovica.si
Alenka Gerjolj alenka.gerjolj(at)os-brezovica.si
Marija Prelc Tratnik marija.prelc(at)os-brezovica.si
Milena Černigoj milena.cernigoj(at)os-brezovica.si
Klaudija Pahor klaudija.pahor(at)os-brezovica.si
Polona Jerkič polona.jerkic(at)os-brezovica.si
Jernej Ravnikar jernej.ravnikar@os-brezovica.si

 

Učitelji razredniki (6. – 9.razred)

RAZRED RAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV
6.a Andreja Dobnikar andreja.dobnikar(at)os-brezovica.si
6.b Alenka Kos alenka.kos(at)os-brezovica.si
6.c Miloš Kovič milos.kovic(at)os-brezovica.si
6.d Nataša Intihar Klančar natasa.intihar.klancar(at)os-brezovica.si
6.e Barbara Cajnar barbara.cajnar(at)os-brezovica.si
7.a Mihaela Pristavec Košuta mihaela.pristavec.kosuta(at)os-brezovica.si
7.b Primož Susman primoz.susman(at)os-brezovica.si
7.c Tina Račnik tina.racnik(at)os-brezovica.si
7.d Darja Jakomin darja.jakomin(at)os-brezovica.si
8.a Urša Krvina urska.krvina(at)os-brezovica.si
8.b Sanja Blagojević sanja.blagojevic(at)os-brezovica.si
8.c Mateja Šebenik mateja.sebenik(at)os-brezovica.si
8.d Špela Čekada Zorn spela.cekada.zorn(at)os-brezovica.si
8.e Gabrijela Marinko gabrijela.marinko(at)os-brezovica.si
9.a Simona Susman simona.susman(at)os-brezovica.si
9.b Marjana Hvalec marjana.hvalec(at)os-brezovica.si
9.c Melita Sodnik melita.sodnik(at)os-brezovica.si
9.d Ana Krušič ana.krusic(at)os-brezovica.si

 

Učitelji sorazredniki (6. – 9.razred)

RAZRED SORAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV
6.a Katarina Fišer katarina.fiserr(at)os-brezovica.si
6.b Manca Pleško manca.plesko(at)os-brezovica.si
6.c Blaž Zazvonil blaz.zazvonil(at)os-brezovica.si
6.d Alenka Gerjolj alenka.gerjolj(at)os-brezovica.si
6.e Elizabeta Rus elizabeta.rus(at)os-brezovica.si
7.a Marjeta Cvetko marjeta.cvetko(at)os-brezovica.si
7.b Polona Raušl polonca.rausl(at)os-brezovica.si
7.c Irena Božič irena.bozic(at)os-brezovica.si
7.d Zdenka Ivančič zdenka.ivancic(at)os-brezovica.si
8.a Marija Bregar marija.bregar(at)os-brezovica.si
8.b Simona Žagar Cvitić simona.zagar.cvitic(at)os-brezovica.si
8.c Nadja Vulič nadja.vulic(at)os-brezovica.si
8.d Renata Brajer renata.brajer(at)os-brezovica.si
8.e Mateja Juranovič mateja.juranovic(at)os-brezovica.si
9.a Marija Premrl marija.premrl(at)os-brezovica.si
9.b Nika Bošnjak nika.bosnjak(at)os-brezovica.si
9.c Tatjana Šušteršič tatjana.sustersic(at)os-brezovica.si
9.d Valentina Ugovšek valentina.ugovsek(at)os-brezovica.si

 

Ostali učitelji (6. – 9.razred)

UČITELJ/-ICA PREDMET ELEKTRONSKI NASLOV
Iztok Kšela ŠPO iztok.ksela(at)os-brezovica.si
Pavla Suhadolnik TIT pavla.suhadolnik(at)os-brezovica.si
Teja Kavčič Manfreda ŠP teja.kavcic.manfreda(at)os-brezovica.si
Urška Odar GUM urska.odar(at)os-brezovica.si

 


 

Podružnična šola Notranje Gorice

Učitelji razredniki (1. – 5.razred)

RAZRED RAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV
1.g Saša Žagar sasa.zagar(at)os-brezovica.si
1.h Urška Bačar urska.bacar(at)os-brezovica.si
2.g Klara Perme klara.perme(at)os-brezovica.si
3.g Majda Lugarič majda.lugaric(at)os-brezovica.si
4.g Vaniya Manevski vaniya.manevski(at)os-brezovica.si
5.g Teodora Edita Jesih edita.teodora.jesih(at)os-brezovica.si

 

Učitelji sorazredniki (1. – 5.razred)

RAZRED SORAZREDNIK ELEKTRONSKI NASLOV
1.g Klemen Čretnik klemen.cretnik(at)os-brezovica.si
1.h Mateja Veber mateja.veber(at)os-brezovica.si
2.g Tina Svete tina.svete(at)os-brezovica.si
3.g Maša Toplak Rožmanec masa.toplak(at)os-brezovica.si
4.g Mojca Žakelj mojca.zakelj(at)os-brezovica.si
5.g Alenka Pirnat alenka.pirnat(at)os-brezovica.si

 

Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja

UČITELJ/-ICA ELEKTRONSKI NASLOV
Alenka Pirnat alenka.pirnat(at)os-brezovica.si
Maša Toplak Rožmanec masa.toplak(at)os-brezovica.si
Mojca Žakelj mojca.zakelj(at)os-brezovica.si
Petra Marinko petra.marinko(at)os-brezovica.si
Tina Češek Grmek tina.cesek(at)os-brezovica.si
Tina Svete tina.svete(at)os-brezovica.si

 

 

Učitelji dodatne strokovne pomoči
Prehrana

Vodja šolske prehrane

Irena Kambič

Tel: 01 292 72 07

Odjava prehrane: +386 31 570 222

E-pošta: prehrana(at)os-brezovica.si

OPB
Vodja aktiva OPB

Tel: 031 767 386

Knjižnica

Polona Raušl

Tel: 01 29 27 209

E-pošta: polona.rausl(at)os-brezovica.si

 

Zdenka Ivančič

Tel: 01 29 27 209

E-pošta: zdenka.ivancic(at)os-brezovica.si

Računalnikar

Organizator informacijskih dejavnosti

Peter Kolar

Tel: 01 29 27 199

E-pošta: ikt.podpora(at)os-brezovica.si

 

Dostopnost