.

Svet staršev

Če načrtuješ za eno leto, posej žito. Če načrtuješ za deset let, posadi drevo. Če načrtuješ za prihodnost, vzgajaj mladino.

 

Pristojnosti sveta staršev – izvleček predpisov s področja vzgoje in izobraževanja, ki opredeljujejo delo sveta staršev.

 

Svet staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani:

Mateja Lekan Štrukelj, predsednica

Alenka Megušar, podpredsednica MAŠ

Tina Fujs, podpredsednica POŠ

 

Predstavniki staršev v svetu zavoda:

Miha Homar

Mateja Lekan Štrukelj

Maja Stebernak

 

Predstavniki staršev v upravnem odboru šolskega sklada:

Mirjam Sedej

Tinka Hribar

Anita Potokar

Primož Šparl

 

Predstavniki staršev v prehrambeni komisiji:

Maja Stebrnak

Klemen Godec

Andreja Torlak

 

Delovna skupina za prometno varnost na šolskih poteh:

Miloš Markič, predsednik

 

Svet staršev OŠ Brezovica je član Aktiva svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol (ASSLOŠ). Preko ASSLOŠ je svet staršev OŠ Brezovica povezan tudi v Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS). ZASSS je član mednarodne organizacije staršev European Parents Association (EPA).

  • Bojana Bajec, predstavnica sveta staršev OŠ Brezovica v ASSLOŠ
  • Mojca Gabrovšek, namestnica predstavnice sveta staršev OŠ Brezovica v ASSLOŠ

 

Seznam članov sveta staršev za šolsko leto 2020/2021
RAZRED IME IN PRIIMEK predstavnika IME IN PRIIMEK namestnika
1. a Igor Abram Kaja Lenič
1. b Klemen Godec Iris Bekljanov Zidanšek
1. c Katarina Primožič Ramoveš Stanka Kek
1. g Melisa Nijemčevič Sara Gregori
2. a Aleš Hrobat Marija Remškar
2. b Blaž Gros Barbara Zupet
2. c Tadej Žnidaršič Tamara Milinčič Medven
2. d Helena Andoljšek Aleksandra Obran
2. g Barbara Sušnik Mesić Nina Stojkovič
3. a Karmen Pograjec Rus Sian Hasanović
3. b Ana Rijavec Teja Skrt
3. c Miha Košenina Fatima Duratović
3. g Andreja Torlak Željka Končar
4. a Urška Kralj Karmen Novak
4. b Sergej Ferfila Gorancho Divanisov
4. c Kristina Rihtar Maja Žniderič
4. g Damir Kos Metka Marušič
4. h Tina Fujs Urška Šušteršič
5. a Sian Hasanović Lado Modic
5. b Sonja Cekova Stojanoska Sandra Jakomin
5. c Špela Kržmanc Irena Pernuš Marinko
5. d Tanja Pogačnik Simon Lesar
5. g Bojana Bajec Tinka Hribar
6. a Saša Ana Zupančič Borut Gubina
6. b Irena Klemenčič Vanja Popovič
6. c Petra Dominić Špelič Fatima Duratović
6. d Denija Marmilić Peršič Jožica Marinko
6. e Maja Stebrnak Katja Šraj
7. a Viktorija Majerič Velkavrh Kristina Rihtar
7. b Aleš Pregl Maja Stebernak
7. c Hana Strbad Ines Velkavrh
7. d Urška Karer Miha Homar
8. a Martin Butina Andreja Voglar
8. b Anita Potokar Mirjam Sedej
8. c Fatima Duratović Mojca Gabrovšek
8. d Janez Remškar Špela Kržmanc
9. a Mateja Lekan-Štrukelj Aleksandra Jesenovec Ljubojevič
9. b Alenka Megušar Breda Taurer
9. c Petra Pirnat Miloš Markič
9. d Irena Makovec Urška Šušteršič

 

Zapisniki sveta staršev:
Zapisnik 1. seje sveta staršev 22.9.2020
Zapisnik 2. seje sveta staršev 11. 2. 2020
Zapisnik 1.seje Sveta staršev, 26.9.2019
Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 11.6.2019
Zapisnik 2. seje Sveta staršev 18. 2. 2019
Zapisnik 1. seje Sveta staršev, 24.9.2018
Zapisnik 3. seje Sveta staršev, 6. 6. 2018
Zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, 7. 3. 2018
Zapisnik 1. seje sveta staršev 28. 9. 2017
Zapisnik 1. seje sveta staršev, 28.9.2016
Zapisnik 2.seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, 24.2.2016
Zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, 24. 9. 2015
Zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, 3. 6. 2015
Zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, 17. 3. 2015
Zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, 25. 9. 2014
Zapisnik 3.  seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani 03.6. 2014
Zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, dne 26.9.2013
Zapisnik 4. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani, dne 4. 6. 2013
Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani, dne 13. 3. 2013
Zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica, dne 18. 12. 2012
Zapisnik 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica, dne 25. 9. 2012
Zapisnik 4. seje Sveta staršev Osnovne šole Brezovica, dne 29. 5. 2012
Zapisnik 1. izredne seja Sveta staršev Osnovne šole Brezovica, dne 15. 5. 2012
Zapisnik 3. seje Sveta staršev, dne 27. 3. 2012
Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Brezovica, dne 24. 1. 2012
Zapisnik 3. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Brezovica, dne 14. 3. 2011
Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Brezovica, dne 14. 12. 2010
Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Brezovica, dne 28. 9. 2010

 

Dostopnost