.

Knjižnica POŠ

URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE

NA POŠ NOTRANJE GORICE

2020/21

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA NA DALJAVO …

 

ZA MATIČNO IN PODRUŽNIČNO ŠOLO

 

Knjige (za domače branje, bralno značko ali kar tako) lahko prevzamete v škatlah pred OŠ Brezovica po predhodnem naročilu po telefonu – 01 29 27 209

ali po elektronski pošti – polona.rausl(at)os-brezovica.si ali zdenka.ivancic(at)os-brezovica.si

ali po Teamsih – ekipa BRALNA ZNAČKA, KNJIŽNICA

ali po Teamsih – KLEPET (Polona Raušl ali Zdenka Ivančič).

 

Knjige lahko tudi vračate do 14. ure v škatlo za vračanje, ki je pred vhodom v šolo.

 

 

TOREK                    ČETRTEK

pred poukom (7.30–8.20)

pred poukom (7.30–8.00)

med glavnim odmorom (10.10–10.30)

med glavnim odmorom (10.10–10.30)

 

NAVODILA

za obisk šolske knjižnice na POŠ

V šolskem letu 2020/21 bodo dejavnosti potekale po pravilih, prilagojenih priporočilom NIJZ.

1. Uporabniki vstopajo posamezno.

V knjižnici je uporaba zaščitnih mask obvezna zaradi učencev iz različnih razredov.

2. Do gradiva oz. polic, zabojčkov in vozičkov ni prostega dostopa (žal ni samostojnega izbiranja in »brskanja« po gradivu).

3. Izposojate si lahko predhodno naročeno gradivo (velja tudi za učence podružnične šole):

5. Knjige uporabniki vračajo samo v škatlo v knjižnici ali pred zbornico (knjig ni treba podpisovati).

6. Vrnjeno gradivo gre v karanteno za 3 dni in šele nato ponovno v izposojo.

7. Vsak oddelek bo prihajal na izposojo v knjižnico tudi vsakih 14 dni po dogovorjenem urniku.

Dostopnost