.
Select Page

Spoštovani!

V letošnjem šolskem letu načrtujemo še bolj dosledno poudarjati opravljanje domačih nalog, saj je to področje zelo pomembno, tako z vidika spodbujanja odgovornosti pri učencih kot z vidika utrjevanja snovi, ki je bila obravnavana na določen dan..

V skladu s Pravili šolskega reda že velja, da učitelj učenca, ki ni opravil domače naloge ali kakšne druge obveznosti pri pouku, le tega zadrži po pouku, da nadoknadi zamujeno.

V letošnjem šolskem letu smo prostor, kjer bodo učenci opravljali zamujene obveznosti, poimenovali Oranžna soba.

Učenci bodo napoteni v Oranžno sobo, kadar ne bodo imeli opravljene domače naloge ali ne bodo delali pri pouku, tja pa jih bo napotil učitelj, ki jih je poučeval. Oranžna soba bo na voljo vsak dan 6. in 7. šolsko uro, posamezen obisk pa bo trajala+ najmanj 30 min oz. dokler učenec obveznosti ne opravi.

Starši boste o napotitvi učenca obveščeni s strani učitelja, ki je učenca napotil.

V primeru, ko učenec ne bo opravljal zamujenih obveznosti, bomo zanj poiskali drug način, s katerim ga bomo k temu spodbudili, pri tem pa boste vključeni tudi starši.

Učencem bomo podrobnosti predstavili v ponedeljek, 19. 9. 2022, na razrednih urah.

S takšno organizacijo dela pričnemo v torek, 20. 9. 2022.

strokovni delavci OŠ Brezovica pri Ljubljani

Brezovica, 16. 9. 2022

(Skupno 268 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost